BEKAERT
BEKAERT
- EUR (-)
- 15 min delayed data - Euronext Bruxelles
Open: -
Change: -
Volume: -
Low: -
High: -
High / Low range: -
Type: Stocks
Ticker: BEKB
ISIN: BE0974258874

Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  • 36

De aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten, de houders van obligaties uitgegeven vóór 2020 en de houders van converteerbare obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Bekaert SA (“Bekaert”) bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 12 mei 2021 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P6), 8500 Kortrijk (België).

BELANGRIJKE MEDEDELING

Gelet op de maatregelen opgelegd door de overheid naar aanleiding van de Covid-19 crisis, in het bijzonder het samenscholingsverbod, heeft de raad van bestuur van Bekaert beslist om de mogelijkheid te bieden om virtueel deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering.

Bekaert zal enkel fysiek toegang verlenen tot de Gewone Algemene Vergadering voor zover dit op dat ogenblik toegelaten is door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en over het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Daarom worden de aandeelhouders van Bekaert ten stelligste verzocht om hun stem uit te brengen:
• hetzij door virtueel deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering en te stemmen op elektronische wijze tijdens de vergadering,
• hetzij door volmacht te verlenen aan de Algemeen Secretaris van Bekaert met specifieke steminstructies.

Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie en de toepasselijke maatregelen tijdens de komende weken, kan Bekaert verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de Gewone Algemene Vergadering via haar website (www.bekaert.com/generalmeetings).


 

Bijlage


Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.