SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ [Cboe]
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ [Cboe]
1.390 EUR (+1.46%)
15 min delay - ChiX CH/DK/FI/NO/SE
Open: 1.385
Change: +0.020
Volume: 846
Low: 1.385
High: 1.390
High / Low range: 0.005
Type: Stocks
Ticker: SSH1V_FH
ISIN: FI0009008270

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018

 • 8

SSH:N VUODEN 2018 LIIKEVAIHTO KASVOI YLI 10 PROSENTTIA, JA YRITYS PALASI VOITOLLISEKSI

Loka–joulukuu 2018: Liikevaihto ja voitto samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Lisenssimyynti ja jatkuvat tuotot kasvoivat vertailukauteen verrattuna.

 • Liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (10–12/2017: 6,4 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).
 • Katsauskauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03 euroa).

Tammi–joulukuu 2018: Liikevaihto nousi 13,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ja koko vuoden tulos oli voitollinen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Kulut pysyivät edellisen vuoden tasolla liikevaihdon kasvusta huolimatta. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen ja kassa pysyi vahvana.

 • Liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (1–12/2017: 16,2 miljoonaa euroa), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 13,0 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).
 • Katsauskauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,09 euroa).

Yhtiön omavaraisuusaste oli edelleen hyvä 81,6 prosenttia (82,9 prosenttia) ja likvidit varat olivat 13,5 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa).


VUODEN 2019 LIIKETOIMINTANÄKYMÄT

Tavoittelemme vuonna 2019 yli 10 prosentin liikevaihdon kasvua ohjelmistoliiketoiminnassamme (lisenssimyynti, palvelumyynti ja jatkuvat tuotot) vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, mikä ylittää tietoturvamarkkinan arvioidun vuotuisen 10 prosentin kasvun. Keskipitkällä tähtäimellä tavoittelemme vastaavaa tai nopeampaa kasvua ja tutkimme myös epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia. Merkittävät liikevaihdon kasvun vaihtelut eri vuosineljänneksillä ovat edelleen mahdollisia suurien kauppojen ajoituksesta johtuen.


KONSERNIN AVAINLUVUT

           
milj. euroa 10–12/2018 10–12/2017 1–12/2018 1–12/2017 Muutos %
           
Liikevaihto 6,4 6,4 18,3 16,2 13,0
Liikevoitto/-tappio 1,3 1,4 0,5 -1,7 131,6
  % liikevaihdosta 20,0 21,9 2,9 -10,5 127,9
Tulos ennen veroja 1,3 1,3 0,6 -2,2 124,9
Tulos 1,3 1,3 0,5 -2,2 122,5
           
Oman pääoman tuotto, %     3,8 -21,2 117,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %     4,1 -21,0 119,5
Likvidit varat     13,5 13,5 -0,1
Nettovelkaantumisaste, %     -93,5 -104,5 10,6
Omavaraisuusaste, %     81,6 82,9 -1,7
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,03 -0,01 -0,09 88,3
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,37 0,34 0,37 0,34 9,3TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

päättynyt tilikausi oli muutosten vuosi SSH:lle. Jatkoimme uudistusprosessiamme, otimme käyttöön uusia myyntimalleja, esittelimme uusia tuotteita ja tuoteversioita ja kehitimme organisaatiotamme yhä asiakaskeskeisemmäksi.

Saavutimme myös kaksi taloudellista päätavoitettamme: nopeutimme kasvuamme ja palasimme kannattavuuteen, sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna.

Olen erityisen tyytyväinen siitä, että pystyimme pitämään kulumme edellisvuoden tasolla, vaikka liikevaihtomme kasvoi yli 10 prosenttia, mikä johti selvästi parantuneeseen ja voitolliseen tulokseen.

Tuloksemme osoittavat selkeästi, että vuoden 2016 lopulla aloittamamme muutosprosessi toimii suunnitellusti. Kulutasomme on nyt ennustettava ja hallittavissa oleva, ja olemme rakentaneet vahvan perustuksen tulevalle kasvulle. Olemme tyytyväisiä saavutuksiimme vuonna 2018, mutta tavoitteemme ovat korkeammalla ja jatkamme matkaa ollaksemme jatkossa kansainvälisesti merkittävä toimija pilviaikakauden tietoturvamarkkinoilla.

Taloudellinen tulos

Vuotuinen tuloksemme kasvoi 13,0 prosenttia 18,3 miljoonaan euroon (16,2 miljoonaa euroa) ja teimme ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014 voitollisen tuloksen 0,5 miljoonan euron (-1,7 miljoonaa euroa) voitolla. Liikevaihdostamme 2,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa) syntyi vuoden aikana tehdyistä patenttilisenssisopimuksista. Ohjelmistoliiketoimintamme (ml. lisenssimaksut, konsultointi ja jatkuvat tuotot) kasvoi 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon kasvumme olisi ollut 16,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto ja tulos olivat käytännössä samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa; 0,9 prosentin kasvu) ja tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa; 0,4 prosentin kasvu).

Liikevaihdon alueellinen jakauma pysyi lähes samana kuin edellisenä vuonna: Americas-alueen osuus oli 49,1 prosenttia (50,9 prosenttia), EMEA-alueen 22,9 prosenttia (21,8 prosenttia) ja APAC-alueen 13,0 prosenttia (14,3 prosenttia). Lisenssirojaltien osuus liikevaihdosta oli 15,0 prosenttia (12,9 prosenttia). Ohjelmistoliiketoimintamme myynti kasvoi kaikilla alueilla.

Kassatilanteemme pysyi vahvana kasvaneen liikevaihdon ja kontrolloidun kulurakenteen ansiosta. Tämä mahdollistaa investoinnit tuotekehitykseen ja tulevaan kasvuun.

Operatiivinen toiminta

Jatkoimme tehokasta kulujen hallintaa ja paransimme toimintamme tuottavuutta läpi koko organisaation, minkä ansiosta liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia mutta kulumme olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2017. Liiketoimintamme rahavirta oli toista vuotta peräkkäin positiivinen.

Teimme vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäiset suuremmat PrivX®-kaupat. PrivX:n online-myynti ei tuottanut vuoden aikana toivottuja tuloksia ja teemme muutoksia hinnoittelu- ja lisensointimalleihin asiakasmäärien kasvattamiseksi. Siirrämme myös enemmän resursseja suurasiakasmyyntiin ja tukemaan myyntiä kasvavan partnerikanavamme kautta. Käytämme ja kehitämme edelleen myös PrivX Business Programin luomaa digitaalista myyntimallia.

Universal SSH Key Manager® -tuotteen (UKM) myynti oli vahvaa ja julkistimme vuoden viimeisen neljänneksen aikana suuren lisenssikaupan johtavalle vähittäiskauppaketjulle ja teimme useita muitakin suuria kauppoja vuoden aikana.

Solmimme vuoden aikana useita uusia kumppanuuksia, jotka koskevat sekä PrivX- että UKM-tuotteita. Uusista partnereista ForgeRock ja Ubisecure keskittyvät PrivX:ään ja Thales ja Wipro keskittyvät UKM:ään. Yhdessä partnerien kanssa saavutamme uusia asiakasryhmiä ja voimme tarjota tuotteitamme entistä laajemmalle yleisölle.

Laajensimme PrivX:n yhteydessä käyttöönotettua virtuaalimyyntimallia muihinkin tuotteisiimme – etenkin UKM:ään – kasvattaaksemme asiakaskuntaamme ja rakentaaksemme entistä vahvemman myyntisuppilon.

Patenttilisensiointiohjelma

Aloitimme vuoden patenttioikeudenkäynnin sopimisella ja patenttien ristiinlisensiointisopimuksella Sonyn kanssa. Päätimme vuoden julkistamalle patenttilisenssisopimuksen johtavan patenttiriskien hallintaan erikoistuneen yrityksen kanssa.

Näiden sopimusten ja Isossa-Britanniassa tapahtuneen SSH:n patentin mitätöintiä koskevan valituksen hylkäämisen myötä olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen patenttilisensiointiohjelmassamme ja aineettomien oikeuksiemme suojelemisessa. Siirrämme toimenpiteiden painopistettä pois oikeudenkäynneistä ja luomme arvoa patenteistamme muilla tavoin, esimerkiksi varmistamalla kykymme toimia markkinoilla ja vahvistamalla ohjelmistotuotteidemme asemaa markkinoilla. Tämän muutoksen johdosta emme odota tuottoja patenttilisensoinnista vuonna 2019. Muutoksen myötä aineettomien oikeuksiemme suojelemisen kulut laskevat ja ovat jatkossa paremmin ennustettavia.

Yksi vuonna 2015 liikkeeseen laskemamme vaihdettavan hybridilainan keskeisiä tarkoituksia oli riittävän kassavarannon takaaminen mahdollisia patenttioikeudenkäyntejä varten. Muutos lisensointiohjelmassamme vähentää hybridilainan antaman suuren kassareservin tarvetta.

Palomuuriliiketoiminta

Useiden vuosien kehitystyön jälkeen palomuuriliiketoimintamme on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Viime vuonna tämä liiketoiminta kehittyi merkittävästi ja saavutimme useita merkittäviä virstanpylväitä:

 • Q2: Viestintäviraston (Ficora) Kyberturvallisuuskeskuksen NCSA-toiminto hyväksyi SSH:n NQX-verkkosalain-palomuurituotteen hyväksytyksi salausratkaisuksi kansalliseen STIII-suojaustasoon (ST III) luokitelluille tiedoille.
 • Q3: käynnistimme yhteisyrityksen (Kyberleijona Oy) valtio-omisteisen Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa palomuuriteknologian kaupallistamiseksi
 • Q4: teimme ensimmäiset toimitukset julkisen sektorin asiakkaille Suomessa

Palomuuriliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli vielä hyvin pientä. Odotamme liiketoiminnan tuottavan kohtuullista liikevaihtoa vuonna 2019, mutta liikevaihto painottuu vuoden toiselle puoliskolle, kun laajoihin käyttöönottoihin tarvittavat toiminnallisuudet ovat valmiita ja ne on sertifioitu. Uskomme, että vuonna 2014 alkaneet investoinnit palomuuriliiketoiminnan rakentamiseen alkavat tuottaa tuloksia vuoden 2019 aikana.

Uusi SSH

Ilmoitimme joulukuussa merkittävästä organisaatiouudistuksesta, jonka tavoite on luoda entistä asiakaskeskeisempi toiminta- ja ajattelumalli, nopeuttaa innovaatioita ja tuotekehitystä ja parantaa tiedonkulkua organisaatiossa. Keskeinen osa uudistusta on uuden Asiakaskokemus ja tuotteet -toiminnon perustaminen. Toiminnon tavoite on luoda entistäkin vahvempi yhteys asiakkaisiin, varmistaa pysyvästi korkeatasoinen asiakaskokemus ja ohjata tuotepäätöksiä asiakas- ja markkinapalautteen ja -tiedon pohjalta.

Organisaatiouudistus on merkittävä virstanpylväs kehityksessämme teknologiavetoisesta yrityksestä asiakas- ja asiakastarvevetoiseksi yritykseksi.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä ei noussut vuoteen 2017 verrattuna ja tehostimme toimintaamme mm. ottamalla käyttöön uusia digitaalisia työkaluja. Pystyimme vähentämän hallintotoimintojen henkilöstömäärää ja kasvattamaan henkilöstöä markkinoinnissa ja tuotekehityksessä.

Osana organisaatiouudistusta PrivX Business Program -toiminto yhdistettiin muuhun organisaatioon. Business Program lanseerasi onnistuneesti uuden tuotelinjan, loi uuden myyntimallin ja kehitti uuden uudistetun, ketterän tuotekehitysprosessin. Toiminnon onnistumisia ja siitä saatuja oppeja sovelletaan jatkossa läpi koko organisaation toimintamme muuttamiseksi entistäkin ketterämmäksi.

Olen tyytyväinen siitä, että olemme pystyneet rekrytoimaan ja sitouttamaan avainhenkilöitä ja olemme saaneet toistuvasti positiivista palautetta säännöllisissä työtyytyväisyyskyselyissämme.

Katse eteenpäin

Takanamme on onnistunut vuosi. Lähdemme uuteen vuoteen luottavaisin mielin ja entistäkin päättäväisempinä uusien tuotteiden ja uudistetun ja entistä tehokkaamman organisaation myötä. Meillä on paljon työtä edessämme, mutta aloitamme työn vahvasta asemasta ja odotan innolla tapahtumarikasta ja onnistunutta vuotta.

Makroekonominen kuva on sekavampi kuin vuosi sitten, mutta tietoturvamarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan tulevina vuosina. Tietoturva on tärkeä investointikohde yrityksille tänä digitaalisen transformaation aikana, koska turvallisuus ja riskienhallinta ovat kriittisiä osia kaikissa digitaalisissa kehityshankkeissa.

Arvostamme osakkeenomistajiamme ja pyrimme edelleen parantamaan SSH:sta saatavilla olevan informaation monimuotoisuutta, määrää ja laatua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme käynnistäneet yhteistyön Inderesin, Suomen suurimman riippumattoman osaketutkimuksen ja analyysipalveluiden toimittajan, kanssa. Inderes aloittaa SSH:n seurannan alkavan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, pian tämän raportin julkaisemisen jälkeen. Evli jatkaa myös SSH:n seurantaa ja analysointia.


Kaisa Olkkonen
ToimitusjohtajaLIIKEVAIHTO

Konsernin loka–joulukuun liikevaihto oli 6,4 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi–joulukuun liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 13,0 prosenttia.

Tarkastelujakson aikana konsernin liikevaihdosta tuli Pohjois- ja Etelä-Amerikasta 49,1 prosenttia (50,9 prosenttia), Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta (EMEA) 22,9 prosenttia (21,8 prosenttia) sekä Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta 13,0 prosenttia (14,3 prosenttia). Liikevaihdosta 15,0 prosenttia (12,9 prosenttia) koostui globaaleista rojaltituotoista.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO          
           
milj. euroa 10–12/2018 10–12/2017 1–12/2018 1–12/2017 Muutos %
           
MAANTIETEELLINEN JAKAUMA          
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 3,2 2,6 9,0 8,3 8,9
  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,5 0,7 2,4 2,3 2,6
  Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 1,0 1,0 4,2 3,5 18,7
  Globaalit rojaltituotot 1,7 2,1 2,7 2,1 30,8
  Yhteensä 6,4 6,4 18,3 16,2 13,0
           
LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN          
  Lisenssimyynti 2,1 1,8 5,6 4,0 38,8
  Konsultointi ja muut 2,1 2,5 4,3 3,9 8,4
  Jatkuvat tuotot 2,2 2,1 8,5 8,3 2,5
  Yhteensä 6,4 6,4 18,3 16,2 13,0

Yhtiö laskuttaa huomattavan osan liikevaihdostaan Yhdysvaltain dollareissa. Vertailukelpoisin valuutoin tammi-joulukuun liikevaihdon kasvu olisi ollut 16,3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2017.


TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Loka–joulukuun liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuun liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat loka–joulukuussa -1,9 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi–joulukuussa -8,5 miljoonaa euroa (-8,2 miljoonaa euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -5,1 miljoonaa euroa (-5,5 miljoonaa euroa). Hallinnon kulut olivat -2,7 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan kulut pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.


TASE JA RAHOITUS

SSH Communications Securityn rahoitusasema säilyi hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 24,2 miljoonaa euroa (31.12.2017: 23,2 miljoonaa euroa), josta likvidit varat olivat 13,5 miljoonaa euroa (31.12.2017: 13,5 miljoonaa euroa) eli 55,6 prosenttia taseen loppusummasta. Korollisten velkojen määrä tilikauden lopussa oli 0,2 miljoonaa euroa (31.12.2017: 0,0 miljoonaa euroa). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden lopussa -93,5 prosenttia (31.12.2017: -104,5 prosenttia). Omavaraisuusaste oli 81,6 prosenttia (31.12.2017: 82,9 prosenttia).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-joulukuussa olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden rahoitustuotot ja -kulut muodostuivat pääasiassa valuuttakurssituotoista ja -tappioista sekä korkokuluista ennakkomaksuista asiakkailta, joilla on merkittävä rahoitusosuus. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa oli 1,2 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta -2,3 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa). Yhteensä rahavarat pienenivät tarkastelujaksolla -0,2 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden päättyessä konsernilla ei ollut rahastosijoituksia.


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

SSH Communications Securityn tutkimus- ja kehityskulut olivat loka–joulukuussa -1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa), mikä vastasi 23,7 prosenttia liikevaihdosta (19,9 prosenttia). Loka–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehitysmenoja yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tutkimus- ja kehityskulut olivat tammi–joulukuussa -5,1 miljoonaa euroa (-5,5 miljoonaa euroa), mikä vastasi 27,9 prosenttia liikevaihdosta (33,6 prosenttia). Tammi–joulukuun aikana on aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Tuotekehityspoistot olivat -1,5 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa).


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 85 (31.12.2017: 80). Henkilöstömäärä kasvoi viidellä henkilöllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna tuotekehityksessä, asiakastuessa ja myynnissä.

Henkilöstöstä 38,8 prosenttia (36,3 prosenttia) työskenteli kauden lopussa myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 48,2 prosenttia (43,8 prosenttia) tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä 12,9 prosenttia (20,0 prosenttia) hallinnossa.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidettiin 28.3.2018. Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.  Yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Tatu Ylönen, Timo Syrjälä ja Petri Kuivala sekä uusina jäseninä Sam Curry ja Anne Marie Zettlemoyer. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kuivala. 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko toimii päävastuullisena tilintarkastajana.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana SSH Communications Securityn osakkeiden vaihto oli 7 806 705 kpl (15 628 896 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 2,27 euroa ja alin 1,60 euroa. Jakson painotettu keskikurssi oli 2,00 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (28.12.2018) noteeraus 1,68 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora omistus oli 47,2 prosenttia, Timo Syrjälän suoraan ja kontrolloimansa yhtiön Acme Investments SPF S.a.r.l.:n kautta oli 9,2 prosenttia sekä Juha Mikkosen suora omistus oli 5,2 prosenttia. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.ssh.com.

Katsauskauden aikana ei ole jaettu osinkoa tai pääomanpalautusta.


SSH COMMUNICATIONS SECURITYN OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 31.12.2018 SSH Communications Securityn osakepääoma oli 1 164 066,99 euroa, ja se jakaantui 38 802 233 osakkeeseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 6 000 000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2 000 000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suurimmat riskit, jotka mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti SSH Communications Securityn toimintaan eivät ole muuttuneet merkittävästi edellisestä raportointikaudesta ja on mainittu alla. Myös muut riskit, joista yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Suurimmat riskit:

 • makrotalousympäristön epävarmuus;
 • kyberturvallisuusuhat, sisältäen esim. kiristysohjelmat;
 • viiveet tuotekehityksessä ja uusmyynnissä sekä uusien kauppojen toteutuksessa;
 • strategian toteuttamisen ongelmat
 • avainhenkilöiden säilyminen ja uusien palkkaaminen
 • innovaatio- ja kehityskyvyn ylläpitäminen ja toteuttaminen, sisältäen IP-oikeudet
 • IPR-oikeudenkäynnit ja patenttiportfolion hyödyntäminen
 • merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta laskutetaan Yhdysvaltain dollareina ja näin ollen dollarin valuuttakurssin mahdollisilla voimakkailla vaihteluilla vuoden 2019 aikana voi olla kannattavuuteen nyt ennalta vaikeasti arvioitavia vaikutuksia. Yhtiö päättää tapauskohtaisesti USD:n suojaamisesta.

Yhtiön riskienhallinnan periaatteet ja organisointi on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssh.com.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

SSH Communications Security Oyj solmi joulukuussa 2018 patenttilisenssejä koskevan sopimuksen erään johtavan patenttiriskien hallintaan erikoistuneen yrityksen kanssa. Tästä sopimuksesta maksetaan Clausal Computing Oy:lle rojaltimaksua 440 000 US dollaria (n. 385 000 euroa).

Raportointikaudella ei ollut muita merkittäviä lähipiiritapahtumia.


TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.RAPORTOINTI

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia niitä liitetietoja, jotka on esitetty vuositilinpäätöksessä. Tämän tiedotteen koko vuoden 2018 luvut ovat tilintarkastettuja.

Tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2017 konsernitilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2018 voimaan tulleita uusia standardeja. Konserni ei ole ottanut käyttöön ennenaikaisesti muita julkaistuja standardeja, tulkintoja tai muutoksia, jotka eivät ole vielä voimassa.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista
SSH Communications Security -konserni on johtava tietoturvaratkaisujen tarjoaja luotettavien tietojärjestelmien ja tietojen hallintaan. SSH teknologia takaa digitaalisen maailman infrastruktuurin. Konsernin myyntitulot asiakassopimuksista sisältävät ohjelmistolisenssejä, niihin liittyviä tuki- ja ylläpitomaksuja sekä konsultointipalveluja. Tuotteiden myynneistä saadut tuotot kirjataan ajankohtana, jolloin hyödykkeen määräysvalta siirretään asiakkaalle, yleensä toimituksen yhteydessä. Tuki- ja ylläpitomaksut kirjataan suoriteperusteisesti tasaisesti ajan kuluessa. Palveluista saadut tulot kirjataan edelleen, kun palvelu on toimitettu asiakkaalle.

Yleensä konserni saa asiakkailtaan lyhytaikaisia ennakkomaksuja, mutta myös ajoittain merkittäviä pitkäaikaisia ennakkomaksuja tilaus- tai ylläpito- ja tukipalveluille. Tällöin rahoitusosuus otetaan huomioon ja korkokulut kirjataan ennakkomaksun kestoajalle.

Konserni on ottanut käyttöön uuden IFRS 15 standardin mukautettua takautuvaa lähestymistapaa soveltaen. Käyttöönoton kertynyt vaikutus on kirjattu kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018 ja vertailutietoja ei ole oikaistu. IFRS 15 -standardin käyttöönoton yhteydessä konserni kirjasi 0,1 miljoonan euron suuruiset sopimusvastuut merkittävien rahoitusosuuksien asiakkailta saamien ennakkomaksujen koroista ja vähensi ne kertyneistä voittovaroista.

Muilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernin laadintaperiaatteisiin ja ne eivät edellyttäneet takautuvia muutoksia.


TAULUKOT

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
         
milj. euroa 10–12/2018 10–12/2017 1–12/2018 1–12/2017
         
Liikevaihto 6,4 6,4 18,3 16,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,7 -0,7 -1,4 -1,5
Bruttokate 5,7 5,6 16,9 14,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0  0,0 0,0 0,0
         
Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,9 -2,2 -8,5 -8,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1,5 -1,3 -5,1 -5,5
Hallinnon kulut -1,0 -0,8 -2,7 -2,8
Liikevoitto/-tappio 1,3 1,4 0,5 -1,7
         
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,1 0,0 -0,5
Voitto/tappio ennen veroja 1,3 1,3 0,6 -2,2
Verot -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Kauden tulos 1,3 1,3 0,5 -2,2
         
Jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 1,6 1,3 0,8 -2,2
Määräysvallattomien osuus -0,3 0,0 -0,3 0,0
  1,3 1,3 0,5 -2,2
         
Muu laaja tulos        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -0,0 0,0 -0,1 0,4
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,3 1,3 0,4 -1,9
         
         
Jakautuminen:        
Emoyrityksen omistajille 1,5 1,3 0,7 -1,9
Määräysvallattomien osuus -0,3 0,0 -0,3 0,0
  1,3 1,3 0,4 -1,9
         
Osakekohtainen tulos        
Osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,03 -0,01 -0,09
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,02 -0,01 -0,09
LYHENNETTY KONSERNIN TASE    
     
milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
  Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,1
  Aineettomat hyödykkeet 5,2 4,8
  Sijoitukset 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5,4 5,0
     
Lyhytaikaiset varat    
  Vaihto-omaisuus 0,0 -
  Lyhytaikaiset saamiset 5,4 4,8
  Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvälineet 0,0 0,0
  Rahavarat 13,5 13,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,9 18,2
     
Varat yhteensä 24,2 23,2
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
Oma pääoma    
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 13,4 12,9
  Määräysvallattomien omistajien osuus 0,8 0,0
Oma pääoma yhteensä 14,2 12,9
     
Pitkäaikaiset velat    
  Varaukset 0,0 0,0
  Korollinen vieras pääoma 0,2 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,2 0,0
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset velat 9,8 10,3
Velat yhteensä 9,8 10,3
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 24,2 23,2
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
                 
  Jakautuminen emoyrityksen omistajille    
milj. euroa Osake-pääoma Hybridilaina Muuntoero SVOP-rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien osuus Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 1,0 12,0 -1,7 15,0 -18,0 8,3 - 8,3
                 
                 
Muutos 0,1 - 0,4 7,2 -0,8 6,9 - 6,9
Nettovoitto         -2,2 -2,2 - -2,2
Oma pääoma 31.12.2017 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,1 12,9 0,0 12,9
                 
Oikaisu IFRS 15 käyttöönotosta         -0,1 -0,1 - -0,1
Oma pääoma 1.1.2018 1,2 12,0 -1,3 22,1 -21,2 12,8 0,0 12,8
                 
Muutos 0,0 - -0,1 0,6 -0,6 -0,1 - -0,1
Konsernirakenteen muutos1 - - - - -0,1 -0,1 1,1 1,0
Nettovoitto         0,8 0,8 -0,3 0,5
Oma pääoma 31.12.2018 1,2 12,0 -1,4 22,7 -21,1 13,4 0,8 14,2

1 Suomen Erillisverkot Oy:stä tuli määräysvallaton omistaja Kyberleijona Oy:ssä 35 prosentin omistusosuudella.


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1–12/2018 1–12/2017
     
Liiketoiminnan rahavirta 1,2 1,3
  josta käyttöpääoman muutos -1,2 0,9
Investointien rahavirta -2,3 -1,5
Rahoituksen rahavirta 0,9 6,1
     
Rahavarojen muutos -0,2 5,9
     
Rahavarat katsastuskauden alussa 13,5 7,8
Valuuttakurssivaikutus 0,2 -0,2
Rahavarat katsastuskauden lopussa 13,5 13,5VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
Hybridilainan korko 0,7 0,7
Vuokravakuudet 0,1 0,1
     
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut    
  Yhden vuoden kuluessa 0,3 0,3
  1-5 vuoden kuluessa 0,2 0,3
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    
     
milj. euroa 1–12/2018 1–12/2017
Liikevaihto 18,3 16,2
Liikevoitto/ -tappio 0,5 -1,7
  osuus liikevaihdosta, % 2,9 -10,5
Tulos ennen veroja 0,6 -2,2
  osuus liikevaihdosta, % 3,0 -13,7
Oman pääoman tuotto, % 3,8 -21,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 -21,0
Korolliset nettovelat -13,3 -13,5
Omavaraisuusaste, % 81,6 82,9
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -93,5 -104,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2,3 1,5
  osuus liikevaihdosta, % 12,3 9,5
Tutkimus- ja kehityskulut -5,1 -5,5
  osuus liikevaihdosta, % 27,9 33,6
Henkilöstö keskimäärin 82 82
Henkilöstö kauden lopussa 85 80
     
     
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
     
euroa 1–12/2018 1–12/2017
Laimentamaton osakekohtainen tulos* -0,01 -0,09
Laimennettu osakekohtainen tulos* -0,01 -0,09
Osakekohtainen oma pääoma 0,37 0,34
Osakemäärä kauden aikana keskimäärin, 1000 kpl 38 578 36 570
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 38 802 38 441
Osakkeen kurssikehitys euroina    
  Keskikurssi 2,00 2,11
  Alin 1,60 1,72
  Ylin 2,27 2,59
Osakkeen kurssi kauden lopussa 1,68 1,77
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 65,2 68,0
Osakevaihto, milj. kpl 7,8 5,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 20,2 15,2
Osakevaihto, milj. euroa 15,6 11,7
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) neg. neg.
Osakekohtainen osinko 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,00 0,00

* Osakekohtainen tulos -tunnuslukua laskettaessa otetaan huomioon kauden aikana kertyneet hybridilainan korot.


VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on SSH Communications Securityn ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. SSH Communications Security ei anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan SSH Communications Securityn osakkeisiin, ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. SSH Communications Securityn osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ SSH COMMUNICATIONS SECURITY TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

SSH Communications Security julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 17.4.2019.

Helsingissä 12.2.2019

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Kaisa Olkkonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Kaisa Olkkonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 579 5216
Niklas Nordström, talousjohtaja, puhelin +358 50 541 0543


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.