GERMAN HIGH STREET PROPERTIES [CBOE]
GERHSP_DC
118 DKK (+4.43%)
15 min delayed data - ChiX CH/DK/FI/NO/SE
Open: 118
Change: +5
Volume: 8
Low: 118
High: 118
High / Low range: 0
Type: Stocks
Ticker: GERHSP_DC
ISIN: DK0060093524

Resultatudmelding for 1. kvartal 2020, værdiregulering af ejendomme samt resultatforventninger for hele 2020

  • 42

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 25. maj 2020

Meddelelse nr. 208

 

Resultatudmelding for 1. kvartal 2020, værdiregulering af ejendomme samt resultatforventninger for hele 2020

Selskabets resultat før værdiregulering og skat i forventes i  1. kvartal 2020 at blive EUR 0,1 mio og resultatet før værdiregulering og skat i 1. kvartal 2020  har ikke i nævneværdig grad være påvirket af Covid-19. Resultatet for 1. kvartal er negativt påvirket af en engangsomkostning til indfrielse af renteswap på EUR -0,5 mio.

Selskabet forventer et resultat for hele 2020 før værdiregulering og skat i intervallet EUR 1,0 – 1,8 mio. Dette er noget mindre end i 2019, som var positivt påvirket af en engangsindtægt (TEUR 250) og skyldes herudover at huslejen for 2020 forventes at være lavere end i 2019 som følge af COVID-19, samt  førnævnte engangseffekt på EUR -0,5 mio. ved indfrielse af renteswap i 2020.

Værdiregulering af ejendomme:

Bestyrelsen har besluttet at nedskrive de tyske ejendomme med EUR 12,5 mio. baseret på følgende

  • Manglende betalingsevne/vilje i april og maj fra en række af lejerne samt at 3 af selskabets større lejer er i rekonstruktion.
  • Drøftelser med ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH som har vurderede selskabets ejendomme pr. 31.12.2019 som forventer at Covid-19 fremadrettet vil påvirke udlejningsniveauer negativt samt at investorer vil kræve større risikopræmie ved køb af investeringsejendomme, og dermed et nedadgående prispres på ejendomsværdierne.

De tyske ejendomme er forholdsvis hårdt ramt, da 78% af selskabets husleje kommer fra restauration og detailvirksomheder som er nogle af de virksomheder der er hårdest ramt af Covid-19 nedlukningen.

De svenske ejendomme har primært offentlige lejere, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre vurderingen af den svenske ejendom.

Selskabet offentliggør kvartalsregnskab for 1. kvartal 2020 den 29. maj 2020.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Attachment

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.