MICRO SYSTEMATION AB [CBOE]
MICRO SYSTEMATION AB [CBOE]
36.2 SEK (+17.92%)
15 min delay - ChiX CH/DK/FI/NO/SE
Open: 36.2
Change: +5.5
Volume: 671
Low: 36.2
High: 36.2
High / Low range: 0
Type: Stocks
Ticker: MSABB_SS
ISIN: SE0000526626

Förändring av antal aktier och aktiekapital

  • 18

Vid ingången av juli månad 2018 uppgick det totala antalet aktier i Micro Systemation AB (Publ) (”MSAB”) till 19 082 000 aktier, varav 1 000 000 A-aktier, 17 460 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgick till 3 816 400 kr.

På bolagsstämman 6 maj 2015 fattades beslut om ett incitamentsprogram som under juli 2018 delvis har utnyttjats. Sammantaget har optioner konverterats till 30 000 B-aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 6 000 kr.

Vid utgången av juli månad 2018 uppgår det totala antalet aktier till 19 112 000 st, varav 1 000 000 A-aktier, 17 490 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgår 3 822 400 kr.

Kontakt:
CFO
Henrik Bergentoft
+46 8 739 02 70                                      
henrik.bergentoft@msab.com                                         

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.