UMICORE SA UMICF
UMICORE SA UMICF
- USD (-)
- 15 min delayed data - NASDAQ OTCBB
Open: -
Change: -
Volume: -
Low: -
High: -
High / Low range: -
Type: Stocks
Ticker: UMICF
ISIN: BE0003884047

Umicore publiceert uitzonderlijke prestatie voor de eerste helft van 2021

 • 26

Umicore publiceert uitzonderlijke prestatie voor de eerste helft van 2021

Sterke prestaties in alle business groups leiden tot recordresultaten

Umicore zette een zeer sterke prestatie neer tijdens de eerste helft van 2021. Dit weerspiegelt een sterk herstel van de vraag vanuit de autosector naar Umicore’s materialen voor schone mobiliteit na de ernstige daling veroorzaakt door de COVID-19-pandemie vorig jaar, en recordprijzen voor edelmetalen.

De inkomsten van Umicore voor de eerste 6 maanden bedroegen € 2,1 miljard (+37% op jaarbasis) en de aangepaste EBIT bedroeg € 625  miljoen, wat neerkomt op een stijging met 157% in vergelijking met de eerste helft van 2020. De aangepaste EBITDA verdubbelde tot € 762  miljoen, wat in combinatie met een tijdelijke afname van de behoefte aan werkkapitaal van € 250 miljoen, resulteerde in een record aan vrije kasstromen en een vermindering van de netto financiële schuld met € 0,4 miljard sinds eind 2020 tot net iets meer dan € 1 miljard. De aangepaste nettowinst van de Groep verdrievoudigde bijna tot € 428 miljoen. De raad van toezicht heeft beslist om een interim dividend van € 0,25 per aandeel uit te keren, zoals vastgelegd in het aangepaste dividendbeleid dat in februari werd aangekondigd.


De inkomstengroei in Catalysis overtrof in aanzienlijke mate de herstellende automarkt als gevolg van marktaandeelwinsten in de Europese en Chinese markten voor personenwagens, een gunstige platformmix en een sterke vraag naar katalysatoren voor zware dieselvoertuigen en brandstofcellen. De aangepaste EBIT bedroeg € 204 miljoen ten opzichte van € 21 miljoen tijdens de eerste helft van vorig jaar, en werd ook ondersteund door kostenbesparingen en hoge prijzen voor de platinagroup metalen (PGM).

De inkomsten in Energy & Surface Technologies stegen als gevolg van aanzienlijk hogere verkoopvolumes van kathodematerialen in Rechargeable Battery Materials, een sterk herstel in Cobalt & Specialty Materials en een grote vraag in Metal Deposition Solutions. De aangepaste EBIT nam aanzienlijk toe doordat de hogere inkomsten, zoals verwacht, de stijging van de vaste kosten meer dan compenseerden.

De aangepaste EBIT in Recycling verdubbelde bijna ten opzichte van een al heel sterke eerste helft van 2020, en dat als gevolg van recordprijzen voor edelmetalen, een grote vraag in alle eindmarkten en regio's, een uitstekende bevoorradingsmix en zeer gunstige handelsvoorwaarden.

Nota: Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van de aangekochte metalen)


Kerncijfers

 • Inkomsten van € 2,1 miljard (+37%)
 • Aangepaste EBITDA van € 762 miljoen (+103%)
 • Aangepaste EBIT van € 625 miljoen (+157%)
 • EBIT-aanpassingen van - € 39 miljoen,  met inbegrip van een bijkomende voorziening van € 41 miljoen in Recycling voor de creatie van de groene zone in Hoboken.
 • ROCE van 28,4%
  (in vergelijking met 10,9% in de eerste helft van 2020)
 • Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 428 miljoen (+189%) en aangepaste EPS van € 1,78 (+187%)
 • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 836 miljoen (€ 275 miljoen in de eerste helft van 2020), inclusief een afname van € 30 miljoen aan werkkapitaal; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 656 miljoen (€ 108 miljoen in de eerste helft van 2020)
 • De gedane kapitaaluitgaven bedroegen €166 miljoen (€ 152 miljoen in de eerste helft van 2020)
 • O&O uitgaven van € 118 miljoen (+10%)
 • Nettoschuld van € 1.040 miljoen, een daling ten opzichte van € 1.414 miljoen aan het einde van 2020. Dit komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 0.87x.
 • De raad van toezicht besliste om een interim dividend van € 0,25 per aandeel uit te betalen op 24 augustus.  


Vooruitzichten

Op basis van de sterke prestaties tijdens de eerste helft van het jaar en ervan uitgaand dat de edelmetaalprijzen voor de rest van het jaar op het huidige niveau blijven, verwacht Umicore voor het volledige jaar 2021 een aangepaste EBIT iets boven € 1 miljard. Deze vooruitzichten voor het volledige jaar omvatten een uitzonderlijke bijkomende bijdrage van ongeveer € 250 miljoen in vergelijking met 2020 voortkomend uit de hogere prijzen voor edelmetalen op dit moment. Dit in vergelijking met de indicatie die eind april werd gegeven voor een aangepaste EBIT voor 2021 die naar verwachting € 1 miljard euro zou benaderen. Zoals eerder aangekondigd, zal de aangepaste EBIT van de Groep tijdens de tweede helft van het jaar naar verwachting lager zijn dan tijdens de eerste helft, die profiteerde van een piek in edelmetaalprijzen. De vooruitzichten voor de tweede jaarhelft omvatten het effect van de geplande onderhoudsstilstand in Hoboken en de, op dit moment verwachte, impact van het tekort in halfgeleiders op de autoproductie.

In Catalysis verwacht Umicore beter te blijven presteren dan de automarkt, en de aangepaste EBIT voor het volledige jaar 2021 meer dan te verdubbelen ten opzichte van 20201. De inkomsten en winst zullen tijdens de tweede helft van het jaar worden beïnvloed door een meer gematigde vraag vanuit de autosector als gevolg van de aanhoudende tekorten in de wereldwijde levering van halfgeleiders. Bovendien zullen de verkoopvolumes van katalysatoren voor zware dieseltoepassingen naar verwachting worden beïnvloed door de geleidelijke afschaffing van katalysatoren conform de China V-wetgeving.

In Energy & Surface Technologies zal de aangepaste EBIT voor het volledige jaar 2021 naar verwachting aanzienlijk toenemen en de huidige marktconsensus lichtjes kunnen overstijgen2. Echter, de sterker dan verwachte prestaties van Cobalt & Specialty Materials en Metal Deposition Solutions tijdens de eerste helft van het jaar zullen naar verwachting tijdens de tweede jaarhelft normaliseren en mogen niet geëxtrapoleerd worden naar de tweede jaarhelft. Zoals aangekondigd in april verwacht Umicore dat een aanzienlijke groei van de verkoopvolumes van kathodematerialen in 2021,  een stijging van de vaste kosten met € 50 miljoen meer dan zal compenseren.

De aangepaste EBIT van Recycling voor het volledige jaar 2021 zal naar verwachting uitzonderlijke niveaus bereiken, veel hoger dan vorig jaar3, en dit dankzij robuuste activiteiten, een aanzienlijke groei in alle business units en regio's en in de veronderstelling dat de huidige edelmetaalprijzen gedurende de rest van het jaar aanhouden. De prestaties van de eerste jaarhelft mogen niet geëxtrapoleerd worden naar de tweede jaarhelft, aangezien ze werden gekenmerkt door een piek in edelmetaalprijzen en omdat de beschikbaarheid van de smelter in Hoboken kleiner zal zijn door de geplande onderhoudsstop vanaf midden september.

                                                              

 

Opvolging CEO

Na zijn benoeming door de raad van toezicht om Marc Grynberg op te volgen als CEO, zal Mathias Miedreich zijn nieuwe functie bij Umicore officieel opnemen op 1 oktober 2021. Marc en Mathias zullen gedurende een korte periode samenwerken om een optimale onboarding van Mathias en een vlotte overgang van het leiderschap te verzekeren.

Gedurfder, beter en sneller in onze ESG-ambities om leider te blijven binnen de sector

Op 2 juni organiseerde Umicore haar eerste evenement in het teken van duurzaamheid en bevestigde daarmee opnieuw haar engagement om binnen de sector een voortrekkersrol te spelen op het vlak van duurzaamheid. De duurzaamheidsstrategie van Umicore, "Let's go for Zero", is erop gericht de impact van de activiteiten tot een minimum te beperken en tegelijk de positieve impact op de samenleving te blijven maximaliseren en meerwaarde te creëren voor alle belanghebbenden. De strategie steunt op een versterkte aanpak op het vlak van informatieverstrekking en bestuur, met onder andere de ondersteuning van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) en de koppeling van ESG aan de variabele verloning van het management, en ze bestaat uit drie belangrijke pijlers: netto nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2035, Zero harm (nul schade), Zero inequality (geen ongelijkheid).

Meer informatie is beschikbaar op https://www.umicore.com/en/sustainability


Marc Grynberg, de CEO van Umicore: “Ik ben trots op de prestaties van Umicore tijdens de eerste helft van 2021 en ik wil alle Umicore-medewerkers dan ook bedanken voor hun opmerkelijke inzet. Ik ben ook trots op onze ambitieuze roadmap voor duurzaamheid, waarmee we ons binnen onze sector zullen onderscheiden en die perfect aansluit bij onze strategie om een toonaangevende rol te spelen op het gebied van schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. We zijn uitstekend geplaatst om in te spelen op de versnelde elektrificatie binnen de autosector en de toenemende behoefte aan een circulaire economie."

Marc Grynberg,
CEO of Umicore

Investors relations
https://www.umicore.com/en/investors/

Persbericht en webcast
https://umicore.com/hyr2021_nl

www.umicore.com


Voor meer informatie

Investor Relations

Saskia Dheedene                            +32 2 227 7221                                 saskia.dheedene@umicore.com  

Eva Behaeghe                                +32 2 227 70 68                                      eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                              +32 2 227 74 34                                   aurelie.bultynck@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers                            +32 2 227 71 47                                marjolein.scheers@umicore.com


Financiële kalender

20 augustus 2021         Datum dat aandeel zonder interim dividend verhandeld wordt

23 augustus 2021         Registratiedatum voor interim dividend

24 augustus 2021         Datum betaling interim dividend


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 2,1 miljard (omzet van € 12,7 miljard) en stelt iets minder dan 11.000 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie met presentatie zal plaatsvinden voor investeerders, analisten en journalisten om 09:30 CEST. Meer informatie: https://umicore.com/hyr2021_nl
1 De aangepaste EBIT voor Catalysis bedroeg in 2020 € 154 miljoen.

2 Umicore heeft Vara Research GmbH gemandateerd om beursanalisten te contacteren ter bepaling van de consensus. De meest recente consensus is beschikbaar op https://vara-services.com/umicore/. De consensus voor de aangepaste EBIT van Energy & Surface Technologies bedroeg € 129 miljoen op het moment van deze publicatie.

3 De aangepaste EBIT voor Recycling bedroeg € 362 miljoen in 2020.Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.