Avgående vd Mats Årjes säljer hela sitt innehav av aktier i SkiStar till bolag kontrollerat av en av SkiStars största aktieägare, familjen Erik Paulssons bolag Backahill Utveckling AB.

  • 23

SkiStar AB har idag informerats om att SkiStars avgående verkställande direktör Mats Årjes säljer hela sitt innehav av aktier i SkiStar till ett bolag kontrollerat av en av SkiStars största aktieägare, familjen Erik Paulssons bolag Backahill Utveckling AB. Transaktionen sker indirekt och utanför handelsplats genom överlåtelse av aktier i ett holdingbolag på marknadsmässiga villkor, baserat på ett pris per SkiStar-aktie om 117 kronor.

Överlåtelsen omfattar indirekt 640 608 B-aktier i SkiStar AB, vilket utgör ca 0,8% av kapitalet och 0,5% av rösterna i SkiStar AB. Överlåtelsen innebär att familjen Erik Paulsson inklusive bolags innehav i SkiStar ändras från 17 631 212 B-aktier, motsvarande 22,5% av kapitalet och 15,9% av rösterna i SkiStar, till 18 271 820 B-aktier, motsvarande 23,3% av kapitalet och 16,4% av rösterna i SkiStar. Efter överlåtelsen uppgår Mats Årjes innehav i SkiStar till 0 aktier.


Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2019 klockan 08.00 CET.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 49 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & Exploatering.

Ytterligare information lämnas av:
Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 80.

Bilaga

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.