Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

  • 33

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.6.2019 klo 14.00

Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän valituille yhtiön avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan Evlin osakkeina. Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 350.000 B-osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea Evlin strategiaa, sekä linjata osakkeenomistajien ja valittujen avainhenkilöiden tavoitteet Evlin pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tavoitteena on lisätä avainhenkilöiden sitoutumista yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemissuunnitelma.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmän mukainen palkkio myönnetään yhdessä erässä kesäkuussa 2019. Palkkion myöntämisen ja palkkion maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai palvelusuhde on voimassa. Lisäksi hallitus voi harkita osallistujan työpanosta sekä yhtiön taloudellista menestystä palkkion myöntämisen yhteydessä.

Palkkioerään kohdistuu neljän vuoden lykkäysjakso. Omistusoikeus palkkion kohteena oleviin osakkeisiin siirtyy palkkion saajalle vasta lykkäysjakson päätyttyä. Näin ollen omistusoikeus osakkeisiin siirtyy osallistujille asianomaisen lykkäysjakson jälkeen kesäkuussa 2023. Osakkeisiin kohdistuu yhden vuoden luovutusrajoitus.

Evli Pankki Oyj

Hallitus


Lisätietoja

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 11,9 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 66,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,8 prosenttia (31.3.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Evli Pankki Oyj via Globenewswire

GlobeNewsWire Europe

GlobeNewswire Europe, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.