MICRO SYSTEMATION AB [CBOE]
MICRO SYSTEMATION AB [CBOE]
33,0 SEK (-3,23%)
15 min viivästynyt - ChiX CH/DK/FI/NO/SE
Avaus: 33,2
Muutoksen: -1,1
Volyymi: 200
Alimman: 33,0
Ylimmän: 33,9
Ylimmän - Alimman: 0,9
Tyyppi: Osakkeet
Ticker: MSABB_SS
ISIN: SE0000526626

Rättelse: Förändring av antal aktier och aktiekapital

  • 12


Nedan information publicerat idag 31 augusti kl 08:00 hänvisade felaktigt till EU:s marknadsmissbruksförordning. Korrekt hänvisning är Lagen om handel med finansiella instrument, informationen i sig utgör inte insiderinformation och är i övrigt oförändrad.

Vid ingången av augusti månad 2018 uppgick det totala antalet aktier i Micro Systemation AB (Publ) (”MSAB”) till 19 112 000 aktier, varav 1 000 000 A-aktier, 17 490 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgick till 3 822 400 kr.

På bolagsstämman 6 maj 2015 fattades beslut om ett incitamentsprogram som under augusti 2018 delvis har utnyttjats. Sammantaget har optioner konverterats till 45 000 B-aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 9 000 kr.

Vid utgången av augusti månad 2018 uppgår det totala antalet aktier till 19 157 000 st, varav 1 000 000 A-aktier, 17 535 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgår 3 831 400 kr.

Kontakt:
CFO
Henrik Bergentoft
+46 8 739 02 70                                      
henrik.bergentoft@msab.com                                         

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 15:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.Bilaga

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.