Mini IBEX35 Full0919
MIBEXXXXX
9 020 EUR (+0.10%)
Temps différé 15min - Futures Espagne
Ouverture: 9 000
Variation: +9
Volume: 327
+ Bas: 8 995
+ Haut: 9 020
Ecart + Bas / + Haut: 25
Type: Futures
Ticker: MIBEXXXXX
ISIN: MIBEXXXXX

Synthèse Mini IBEX35 Full0919

Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Futures Espagne

12/09/201913/09/201916/09/201917/09/201918/09/2019
Dernier9 0889 1389 0799 0119 020
Variation (%)+0.39%+0.55%-0.64%-0.75%+0.10%
Volume7 8123 6533 8902 823327
Variation sur 5 jours : -0.36%
Mini IBEX35 Full0919 - Plus de cotations...

Derniers sujets


Aucun sujet