Mini IBEX35 Full0719
MIBEXXXXX
9 131 EUR (-1.17%)
Temps différé 15min - Futures Espagne
Ouverture: 9 160
Variation: -108
Volume: 3 624
+ Bas: 9 115
+ Haut: 9 225
Ecart + Bas / + Haut: 110
Type: Futures
Ticker: MIBEXXXXX
ISIN: MIBEXXXXX

Synthèse Mini IBEX35 Full0719

Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Futures Espagne

18/06/201919/06/201920/06/201921/06/201924/06/2019
Dernier9 2469 2329 2149 2399 131
Variation (%)+1.21%-0.15%-0.19%+0.27%-1.17%
Volume8 9393 2584 8375 6113 624
Variation sur 5 jours : -1.24%
Mini IBEX35 Full0719 - Plus de cotations...

Derniers sujets


Aucun sujet