Quotazioni in tempo reale di Euronext Azioni

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Euronext Azioni.

Strumenti Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
1000MERCIS 23,80 +1,28% 23,60 23,80 23,50 329 69M 0,01% IA
2CRSI 9,00 +1,81% 8,84 9,00 8,84 4.169 128M 0,03% IA
A TOUTE VITESSE 1,59 +0,00% 1,59 1,59 1,59 50 498.021 0,02%
A.S.T. GROUPE 3,870 +0,52% 3,850 3,895 3,845 1.883 50M 0,02% IA
AALBERTS NV 33,94 -0,82% 34,46 34,63 33,94 270.225 3.753M 0,24% IA
AARDVAK INV - +0,00% - - - - - -
AB INBEV 85,56 -0,68% 86,74 87,30 85,56 1.117.744 144.874M 0,07% IA
AB SCIENCE 4,230 -1,63% 4,300 4,300 4,220 26.665 174M 0,07% IA
ABC ARBITRAGE 6,30 -1,10% 6,37 6,37 6,30 46.803 369M 0,08% IA
ABEO 26,6 +1,50% 26,3 26,6 26,3 550 200M 0,00% IA
ABIVAX 8,41 -1,06% 8,46 8,64 8,40 4.288 99M 0,04% IA
ABN AMRO BANK N.V. 15,710 -1,66% 16,055 16,100 15,710 3.098.579 7.398M 0,66% IA
ABO GROUP 2,08 +0,00% 2,08 2,08 2,08 27 22M 0,00%
ACACIA PHARMA 1,880 +0,11% 1,868 1,960 1,866 268.207 100M 0,50% IA
ACANTHE DEV. 0,494 -1,20% 0,500 0,500 0,494 31.159 73M 0,02% IA
ACCELL GROUP 22,65 -1,52% 22,50 23,20 22,50 18.398 607M 0,07% IA
ACCENTIS 0,0420 -1,18% 0,0425 0,0425 0,0420 177.500 53M 0,01%
ACCOR 38,23 -1,19% 38,86 39,22 38,23 465.540 10.324M 0,17% IA
ACCSYS 1,105 +0,46% 1,105 1,120 1,105 8.631 130M 0,01% IA
ACHETER-LOUER.FR 0,0192 -1,54% 0,0193 0,0195 0,0190 856.651 3M 0,52% IA
ACKERMANS V.HAAREN 128,8 -0,40% 130,2 130,4 128,7 16.937 4.314M 0,10% IA
ACTEOS 0,928 +1,98% 0,922 0,928 0,922 31 3M 0,00% IA
ACTIA GROUP 4,110 -0,36% 4,110 4,170 4,110 2.841 83M 0,01% IA
ACTIPLAY (GROUPE) 0,170 -6,59% 0,170 0,183 0,168 17.100 1M 0,52%
ACTIVIUM GROUP 1,32 +0,00% 1,32 1,32 1,32 90 3M 0,00%
ADA 10,50 +0,00% 10,50 10,50 10,50 1 31M 0,00%
ADC SIIC 0,0850 +0,00% 0,0850 0,0850 0,0850 300 12M 0,00%
ADELPHI GERE - +0,00% - - - - - -
ADEUNIS 4,36 +5,83% 4,12 4,36 4,11 1.147 10M 0,05% IA
ADL PARTNER 15,40 +0,65% 15,30 15,40 15,30 101 64M 0,00% IA