KBC ANCORA
KBC ANCORA
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Bruxelles
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: KBCA
ISIN: BE0003867844

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 september 2023

  • 44

Gereglementeerde informatie, Leuven, 2 oktober 2023 (17.40 CEST)

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten per 30 september 2023

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, maakt KBC Ancora maandelijks op haar website en via een persbericht het totaal kapitaal, en de evolutie van het totaal aantal stemrechtverlenende effecten en het totaal aantal stemrechten bekend, voor zover die gegevens gedurende de voorbije maand een wijziging ondergingen.

Situatie op 30 september 2023
Totaal kapitaal :         EUR 2.021.871.293
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten :        78.301.314
Aantal effecten met dubbel stemrecht :         40.523.687
Totaal aantal stemrechten (= de noemer) :         118.825.001

Deze stand van het totaal aantal stemrechten (de ‘noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

Aandeelhouders van KBC Ancora kunnen op basis van deze informatie nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
27 oktober 2023                       Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering
26 januari 2024                        Halfjaarlijks financieel verslag (1H) boekjaar 2023/2024
30 augustus 2024                     Jaarlijks communiqué boekjaar 2023/2024

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72 – e-mail: [email protected] of [email protected] 

Bijlage

ti?nf=MTAwMDg0MjI0OCM0MDE2MTcwMTkjMjAwMjc2NQ==
KBC-Ancora.png

Primary Logo

GlobeNewsWire
GlobeNewsWire

GlobeNewswire is een van 's werelds grootste distributienetwerken voor nieuwsbrieven en is gespecialiseerd in de levering van persberichten, financiële informatie en multimedia-inhoud aan media, investeerders en lezers over de hele wereld.