ABN AMRO BANK N.V.
ABN AMRO BANK N.V.
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: ABN
ISIN: NL0011540547

ABN AMRO presenteert resultaten strategie-review en virtuele Investor Update

 • 53

ABN AMRO presenteert resultaten strategie-review en virtuele Investor Update

Heldere visie op de bank die we willen zijn

 • ‘Een persoonlijke bank in de digitale tijd’ die klanten bedient waar we schaal hebben, in Nederland en Noordwest Europa
 • Voorkeurspartner van onze klanten als het gaat om duurzaamheid in klimaatverandering, de circulaire economie en social impact
 • Bouwen aan de bank van de toekomst; rigoureuze vereenvoudiging en centralisatie operationeel model, waardoor we ons beter kunnen richten op klanten en efficiënter kunnen werken
 • Gecommitteerd aan ons gematigd risicoprofiel; cultuur en licence-to-operate zijn duidelijke prioriteiten

Financiële doelstellingen weerspiegelen economische vooruitzichten

 • Inkomsten waarborgen door vergroting marktaandeel in specifieke groeisegmenten
 • Kosten in 2024 niet hoger dan EUR 4,7 miljard, door EUR 700 miljoen aan kostenbesparingen
 • Discipline in executie en afbouwen van CIB non-core onderbouwen het gematigd risicoprofiel; cost-of-risk door de cyclus herbevestigd tussen 25 en 30 basispunten
 • Doelstelling rendement op eigen vermogen in 2024 circa 8%; ambitie ROE blijft 10%, afhankelijk van normalisatie van de rente
 • Basel IV CET1-doelstelling van 13%. Drempel voor inkoop van eigen aandelen boven 15% (onder voorbehoud van toestemming toezichthouder). Drempel wordt opnieuw vastgesteld als onzekerheden afnemen
 • Dividenduitkeringspercentage van 50% van gerapporteerde nettowinst

Vandaag organiseert ABN AMRO een virtuele Investor Day met als thema: ‘Een persoonlijke bank in de digitale tijd’.

Robert Swaak, CEO: ‘Vandaag presenteren we de resultaten van de strategie-review en onze visie voor de bank. Onze strategische pijlers – klantbeleving, duurzaamheid en bank van de toekomst – geven richting aan onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’. Met ons sterke merk en aantrekkelijke marktposities in alle segmenten hebben we een stevig fundament. Onze strategie-review geeft ons nu een duidelijk profiel en focus. De in augustus aangekondigde afbouw van de CIB non-core portefeuille was een eerste stap. Vandaag kondigen we aan dat we een persoonlijke bank in de digitale tijd willen zijn, die in Nederland en Noordwest Europa klanten bedient daar waar we schaal hebben.

Een persoonlijke bank in de digitale tijd met een focus op segmenten waar we schaal hebben
We gaan ons richten op aantrekkelijke segmenten in Nederland en Noordwest Europa waar we winstgevende groei kunnen realiseren. In Nederland willen we groeien in de segmenten preferred banking en vermogende particulieren en middelgrote tot grote ondernemingen, waar we onze expertise inzetten. We gaan onze leidende posities in hypotheken en het mkb uitbouwen met nieuwe proposities om ons marktaandeel in beide segmenten te vergroten tot boven de 20%. In Noordwest Europa gaan we onze Nederlandse expertise in de transitiethema’s energie, digitaal en mobiliteit inzetten om in bepaalde nichemarkten een top 3 positie te behalen. We blijven openstaan voor mogelijkheden voor bolt-on acquisities, vooral in private banking.

We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd, waarin klantbeleving vooropstaat. Door onze vertrouwensrelaties met klanten, in combinatie met onze deskundigheid in alle klantsegmenten, kunnen we klanten ondersteunen bij alle belangrijke financiële stappen in hun leven. We bieden zowel gemak als expertise en leveren onze dagelijkse bankdiensten in toenemende mate digitaal. Op de momenten die belangrijk zijn voor onze klanten zijn we er om ze te ondersteunen met onze sectorkennis en expertise op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid is de kern van onze purpose
Onze klanten hebben bij hun duurzaamheidstransitie steeds vaker expertise nodig. We zijn hun voorkeurspartner als het gaat om klimaatverandering, de circulaire economie en social impact. We streven ernaar het volume van onze duurzame leningen en de duurzame beleggingen van onze klanten te verhogen van een vijfde naar een derde in 2024. Zelf geven we het goede voorbeeld en maken onze kantoorgebouwen energiezuiniger. Onze locatie aan de Foppingadreef in Amsterdam wordt omgebouwd tot een Paris-proof werkplek die de trend van werken-op-afstand zal faciliteren. Tegelijkertijd gaan we ons hoofdkantoor verkopen en een deel ervan terughuren. Deze transactie zal naar verwachting resulteren in een boekwinst.

Bouwen aan de bank van de toekomst: faciliteren klantenfocus en efficiëntie
We bouwen aan de bank van de toekomst door ons operationeel model rigoureus te vereenvoudigen en te centraliseren, zodat we onze aandacht kunnen richten op de klant en efficiënter kunnen werken. Ongeveer 90% van alle processen ter verwerking van grote volumes worden voor eind 2024 ‘end-to-end’ gedigitaliseerd. Ook gaan we de productportefeuille verder stroomlijnen met zo’n 60% voor eind 2024. In aansluiting op de trend dat klanten steeds meer overstappen op digitaal gaan we verder met het verminderen van het aantal kantoren. Wel blijven onze financiële coaches beschikbaar om klanten te ondersteunen, zodat zij toegang houden tot bankdiensten.

We blijven gecommitteerd aan ons gematigde risicoprofiel en onze rol als poortwachter van het financiële systeem. Onze cultuur en licence-to-operate zijn nog altijd duidelijke prioriteiten. We hechten eraan dat er binnen de bank een cultuur heerst waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Verantwoordelijkheid nemen, heldere doelen stellen en verantwoording afleggen zijn zowel voor de uitvoering van onze strategie als voor onze licence-to-operate essentieel.

Verwachtingen en financiële doelstellingen weerspiegelen huidige voorzichtige economische vooruitzichten
Waarborgen van inkomsten ondanks lage rente
De lage rente en de afbouw van de CIB non-core portefeuille blijven impact hebben op onze netto rentebaten. We willen onze inkomsten waarborgen door tot en met 2024 ons marktaandeel in specifieke segmenten met 2 tot 5 procentpunten te laten groeien. We verwachten dat commissie-inkomsten zullen herstellen als de lockdowns voorbij zijn, en daarna sterk zullen groeien als we steeds vaker onze expertise en het gemak van onze diensten in rekening brengen.

Voortdurende kostenbeheersing
We hebben laten zien dat we de kosten goed kunnen beheersen. De kosten willen we beperken tot EUR 4,7 miljard in 2024, door EUR 700 miljoen aan verdere kostenbesparingen te realiseren. In 2021 zullen de kosten naar verwachting op EUR 5,3 miljard uitkomen, hoger dan de kosten in 2020 van circa EUR 5,1 miljard (in beide jaren exclusief herstructureringsvoorzieningen) door een toename van de regelgevingskosten, AML-kosten en strategische investeringen. We verwachten tot en met 2024 een verdere vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 15%, vooral vanaf 2022. De gevolgen voor onze medewerkers gaan we beperken door natuurlijk verloop en omscholing naar rollen waarin wij de komende jaren tekorten voorzien. We verwachten dat onze strategische investeringen op EUR 300 miljoen zullen uitkomen en dat we een herstructureringsvoorziening van ongeveer EUR 150 miljoen zullen nemen in de periode tot 2023.

Cost-of-risk  
We herbevestigen de verwachting dat door de cyclus onze cost-of-risk tussen de 25 en 30 basispunten ligt. De non-core CIB portefeuille was in de afgelopen jaren een belangrijke oorzaak van tegenvallende risicokosten. De afbouw van de CIB non-core portefeuille ligt goed op koers en zal het risicoprofiel van de bank verbeteren. Discipline in de uitvoering van het aangescherpte risicokader gaat bijdragen aan minder volatiliteit in de kredietvoorzieningen.

Rendement op eigen vermogen
We streven naar een rendement op eigen vermogen (ROE) van circa 8% in 2024, wanneer de risicokosten zich naar verwachting normaliseren, de kostenbesparingsprogramma’s afgerond zijn en de initiatieven voor groei hun vruchten beginnen af te werpen. Een ROE van 10% blijft onze ambitie; dit vereist wel enige normalisatie van de huidige lage rentes in de loop der tijd.

Kapitaalraamwerk
Ondanks de huidige onzekerheden hebben we het raamwerk voor ons kapitaal bepaald. We committeren ons eraan om weer dividend uit te keren, op duurzame wijze, als de omstandigheden het toelaten en rekening houdend met de aanbevelingen van de ECB. We gaan dividenduitkeringen hervatten met een payout van 50% van de nettowinst, na aftrek van AT1-couponuitkeringen en minderheidsbelangen van derden. We gaan Basel IV toepassen als primaire standaard voor ons kapitaal, met een Basel IV CET1 doelstelling van 13%. Als onze Basel IV CET1-ratio boven de drempel van 15% uitkomt, zullen we de inkoop van eigen aandelen overwegen, als de omstandigheden het toelaten en de toezichthouders ermee instemmen, maar niet vóór eind 2021. We gaan de drempel herijken als de onzekerheden zijn afgenomen. Uitkering van het over 2019 opgebouwde dividend zal prudent worden overwogen bij vaststelling van de resultaten over 2020, rekening houdend met de aanbeveling van de ECB voor dividend en met de omstandigheden en vooruitzichten tegen die tijd.’

Webcast
De documenten inzake de Investor Update zijn online beschikbaar. Een presentatie van het management, geleid door Robert Swaak (CEO), van circa een uur, gevolgd door een Q&A-sessie kan live worden gevolgd via een webcast tussen 10:00 en 12:00 uur op https://www.abnamro.com/ir

ABN AMRO Press Office
Jeroen van Maarschalkerweerd
Hoofd Media Relations & PR
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
Hoofd Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

 


Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.