V LANSCHOT KEMPEN
V LANSCHOT KEMPEN
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: VLK
ISIN: NL0000302636

Van Lanschot Kempen: trading update derde kwartaal 2020

  • 43

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 29 oktober 2020           

  • Kwartaalresultaat in lijn met tweede kwartaal van dit jaar
  • Client assets stijgen met 3% naar € 106,3 miljard en AuM stijgen met 3% naar € 92,0 miljard
  • € 1,4 miljard netto-instroom in AuM bij Private Banking en Asset Management
  • Wederom zeer beperkte toevoeging aan kredietvoorziening dankzij wealth managementprofiel
  • Kapitaalratio stijgt naar 24,9%

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2020. Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘De huidige omstandigheden rondom COVID-19 zijn nog steeds uitzonderlijk en we zien om ons heen de impact van het virus weer verder toenemen. Tegelijkertijd zien we dat voor de meeste van onze klanten het derde kwartaal in financieel opzicht goed is verlopen. Met de beperkte toevoeging aan de kredietvoorziening door het lage risico in de kredietportefeuille bewijst ons wealth managementmodel zich weer. We hebben de afgelopen maanden vastgehouden aan de eerder aangekondigde kostenbesparende maatregelen en de resultaten hiervan laten zien dat we de kosten goed beheersen. We zijn dan ook tevreden met het solide resultaat dit kwartaal.’

De client assets zijn dit kwartaal gestegen met € 2,9 miljard naar € 106,3 miljard. De assets under management (AuM) zijn toegenomen met € 2,8 miljard naar € 92,0 miljard, dankzij de combinatie van een netto-instroom van € 1,4 miljard en een positief koersresultaat van € 1,4 miljard.

Private Banking laat dit kwartaal opnieuw een mooie netto-instroom in AuM zien van € 0,3 miljard (YTD € 0,8 miljard). Uit deze netto-instroom, die plaatsvond in zowel Nederland als België, blijkt het vertrouwen van onze klanten om te blijven beleggen. Binnen Asset Management zien we een netto-instroom van € 1,1 miljard (YTD € 4,9 miljard). Hiervan is dit kwartaal € 1,4 miljard toegevoegd aan fiduciair management, vooral dankzij het nieuwe mandaat van Stichting Pensioenfonds Grontmij van € 1,0 miljard. Beleggingsstrategieën laat dit kwartaal een daling zien, deels door het beëindigen van fondsen.

Het Corporate Finance en Equity Capital Markets-team heeft wederom een goed kwartaal achter de rug met afgeronde deals in alle niches waarin zij actief zijn. Binnen Life Sciences waren we onder meer betrokken bij de IPO van CureVac op de Nasdaq in de Verenigde Staten en binnen de vastgoedsector hebben we bijvoorbeeld een herplaatsing van aandelen Kojamo uitgevoerd. Verder hebben we met Unifiedpost in België onze eerste IPO in de Fintech-sector begeleid.

In augustus hebben we met de overname van Hof Hoorneman Bankiers een volgende stap in onze groeistrategie aangekondigd. We hebben de aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar bij de toezichthouder ingediend en wachten nu op de goedkeuring hiervan.

Om onze kapitaalpositie verder te optimaliseren en de juridische structuur te versimpelen, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om in 2021 Van Lanschot Kempen NV, de holding, te fuseren met Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, de werkmaatschappij.

Onze huidige kapitaalpositie blijft sterk en de CET 1-ratio bedraagt 24,9% (exclusief ingehouden winst).  Zoals eerder aangekondigd hebben we de aanbeveling van de ECB en DNB opgevolgd om het dividend over 2019 niet eerder uit te keren dan in januari 2021. Dit dividend van € 59,4 miljoen staat op de balans gereserveerd voor onze aandeelhouders en is niet opgenomen in onze kapitaalratio’s.


FINANCIËLE AGENDA
25 februari 2021 Publicatie jaarcijfers 2020

Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en maatschappelijke impact van de COVID-19 pandemie.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek anders aangegeven.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.