EASE2PAY NV
EASE2PAY NV
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: EAS2P
ISIN: NL0000345627

Ease2pay NV: publiceert vandaag de jaarcijfers over 2019

  • 91

Ease2pay de mobiele betaaldienstverlener is gegroeid. Het gebruik van het Ease2pay betaalplatform is in 2019 sterk gestegen ten opzichte van 2018. Per 31 december hadden meer dan 45 duizend (2018: 30 duizend) mensen een account op het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de vrijgestelde elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde vermogen op 31 december € 144 duizend (2018: 111 duizend) was.

Belangrijkste financiële aspecten uit de jaarcijfers 2019

De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay zijn gerealiseerd in 2019, alsmede de financiële positie per 31 december 2019, kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het nettoverlies is uitgekomen op EUR 919 duizend (2018: EUR 875 duizend).
  • Ease2pay heeft met het platform in 2019 een omzet gerealiseerd van EUR 178 duizend (2018: EUR 117 duizend). Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) is uitgekomen op een verlies van EUR 730 duizend (2018: EUR 561 duizend).
  • Het eigen vermogen bedraagt EUR 1.201 duizend per 31 december 2019 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 2.120 duizend per 31 december 2018 per saldo gedaald met het nettoverlies van EUR 919 duizend over 2019.
  • De Vennootschap beschikt per 31 december 2019 over nihil liquide middelen (2018: EUR 580 duizend).
  • Op 18 december 2019 heeft de aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. (TIOC) een kredietfaciliteit verstrekt van EUR 650 duizend tegen een rentevoet van 5% per jaar.  De Groep heeft geen zekerheden ten behoeve van deze financiering verstrekt. De kredietfaciliteit loopt tot en met 30 juni 2021 en vervangt de faciliteit van EUR 100 duizend die per 30 juli 2019 verstrekt is door TIOC.  Per 31 december is EUR 278 duizend opgenomen.
  • Per 11 mei 2020 EUR  is 163 duizend nog niet opgenomen van de kredietfaciliteit.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik

Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay is de mobiele betaaldienstverlener die betalen gemakkelijker wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

Rotterdam, Nederland, 11 mei 2020
Verdere informatie:            EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:             www.ease2paynv.com

 

Bijlage

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.