EASE2PAY NV
EASE2PAY NV
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: EAS2P
ISIN: NL0000345627

Aandeelhoudersvergadering EASE2PAY N.V. keurt alle voorgestelde besluiten goed

  • 74

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EASE2PAY N.V., welke hedenmiddag 25 juni 2020 is gehouden, zijn de volgende besluiten genomen, overeenkomstig de voorstellen van Directie en Raad van Commissarissen:

  • vaststelling van de jaarrekening 2019;
  • het resultaat wordt ten laste van de Overige reserves gebracht;
  • de Directie kwijting verleend voor het gevoerde bestuur;
  • de Raad van Commissarissen kwijting verleend voor het gehouden toezicht;
  • het verlenen van een machtiging aan het bestuur tot uitgifte van aandelen van de Vennootschap tot ten hoogste 20% van het huidige geplaatst aantal aandelen;
  • en de uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van aandelen, zoals hiervoor bedoeld;
  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V is als controlerend accountant voor het boekjaar 2019 benoemd;
  • het bezoldigingsverslag 2019 is goedgekeurd.

De voorzitter van de RvC heeft aangegeven niet herbenoembaar te zijn aan het einde van zijn termijn (4 januari 2021); in onderling overleg wordt bekeken of adequate vervanging ter invulling van de rol eerder mogelijk is. 

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waren 5.222.235 van de 9.239.998 stemgerechtigde aandelen EASE2PAY N.V. vertegenwoordigd, waarmee de opkomst 56,5% bedroeg. Voor de stemverhouding bij elk van de ter vergadering behandelde stempunten, verwijzen wij naar het op de corporate website van EASE2PAY N.V..

Covid-19 update

Met de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarop volgende intelligente lockdown is het autogebruik in Nederland sterk afgenomen. De directie ziet het aantal betaaltransacties met de geleidelijke versoepeling in de afgelopen weken weer stijgen. Ze verwacht dat eind juni het aantal betaaltransacties weer terug is op het niveau van voor de intelligente lockdown.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is de mobiele betaaldienstverlener die betalen gemakkelijker wil maken voor consumenten en winkeliers. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 25 juni 2020

Verdere informatie:        EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:        www.ease2paynv.com

 

Bijlage

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.