EASE2PAY NV
EASE2PAY NV
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: EAS2P
ISIN: NL0000345627

Ease2pay NV: publiceert halfjaarcijfers 2023, cijfers 2022, en realiseert 38% platformomzet-groei in eerste helft 2023

  • 62

Halfjaarcijfers 2023

De halfjaaromzet over de eerste zes maanden van het boekjaar 2023 van Ease2pay N.V. (“Ease2pay”) daalde licht tot EUR 1.443 duizend in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar (H1 2022: EUR 1.617 duizend). De platformomzet nam in deze periode met 38% toe tot EUR 967 duizend (H1 2022: EUR 700 duizend). Het nettoverlies over deze periode verbeterde naar EUR 888 duizend verlies (H1 2022: EUR 1.267 duizend verlies). De overige bedrijfskosten daalden met 57% tot EUR 365 duizend (H1 2022: EUR 840 duizend).

Cijfers 2022

De jaaromzet 2022 van het mobiele activatie- en betaalplatform laat een sterke verbetering zien ten opzichte van 2021. Ease2pay heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van EUR 3.382 duizend (2021: EUR 354 duizend). De omzet is sterk gestegen (met EUR 3.028 duizend) als gevolg van de overname van Involtum in januari 2022 en door toename van het aantal parkeertransacties.

Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten, belastingen en afschrijving (EBITDA) is uitgekomen op een verlies van EUR 1.790 duizend (2021: EUR 587 duizend verlies) en het nettoverlies is EUR 26.817 duizend (2021: EUR 808 duizend verlies). Het nettoverlies wordt met name veroorzaakt door de afboeking van goodwill, als aangekondigd in Ease2pay’s persbericht van 20 april 2023. De hoogte van deze goodwill-afboeking is uitgekomen op EUR 23.766 duizend.

Uitgestelde publicatie jaarverslag 2022

Het opstellen van de jaarcijfers 2022 heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk voorzien, zoals uiteengezet in onze persberichten van 20 april, 29 juni en 4 juli 2023. Dit heeft onder andere te maken met de wijzigingen in de directie van Ease2pay zoals ook reeds gecommuniceerd in ons persbericht van 27 december 2022. Daarnaast zijn bij het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2022 van Ease2pay onnauwkeurigheden in administratieve processen en -systemen van Involtum-gerelateerde bedrijfsonderdelen geconstateerd, waaronder de btw-positie van Ease2pay. De aard van deze onnauwkeurigheden vereiste eerst een evaluatie alvorens de jaarrekening en het bestuursverslag afgerond en gepubliceerd kon worden. De directie heeft met behulp van externe adviseurs de btw-positie geëvalueerd en geadresseerd, waaronder nog voortdurende interactie met de relevante belastingautoriteiten, een en ander resulteert in per saldo een btw-verplichting per 31 december 2022 van EUR 103 duizend. De controle van de jaarrekening over boekjaar 2022 is in een afrondende fase. De directie verwacht de gecontroleerde jaarrekening en het bestuursverslag in de komende weken te kunnen publiceren en op dat moment tevens de oproep te doen voor een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening 2022 zal worden voorgelegd ter vaststelling.

Publicatie

Ease2pay publiceert vandaag de halfjaarcijfers 2023 en de balans en winst & verliesrekening over het boekjaar 2022. De halfjaarcijfers 2023 omvatten, onder andere, de halfjaarcijfers en het halfjaarlijkse bestuursverslag van Ease2pay over de eerste zes maanden van haar boekjaar 2023. De halfjaarcijfers 2023 en de balans en winst & verliesrekening over het boekjaar 2022 worden alleen in het Engels gepubliceerd en beschikbaar gesteld via www.ease2paynv.com.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.

Einde persbericht.
-----------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:

Over Ease2pay
Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Rotterdam, Nederland, 29 september 2023
Verdere informatie:              EASE2PAY N.V., J.H.L. Borghuis, Tel. 010 3074619
Corporate website:               www.ease2paynv.com

Bijlages

ti?nf=MTAwMDg0MTkwOSM0MDE2MTU5NzAjMjAwMzYzMw==
Ease2pay-NV.png

Primary Logo

GlobeNewsWire
GlobeNewsWire

GlobeNewswire is een van 's werelds grootste distributienetwerken voor nieuwsbrieven en is gespecialiseerd in de levering van persberichten, financiële informatie en multimedia-inhoud aan media, investeerders en lezers over de hele wereld.