FORFARMERS
FORFARMERS
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: FFARM
ISIN: NL0011832811

ForFarmers N.V.: ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in op 27 juni 2023

  • 72

Lochem, 27 juni 2023

ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in op 27 juni 2023

ForFarmers maakt bekend 5.935.004 aandelen in te trekken op 27 juni 2023. Deze aandelen heeft ForFarmers voor een totaalbedrag van €23.245.424 ingekocht onder het door de algemene vergadering van aandeelhouders in 2021 goedgekeurde inkoopprogramma van eigen aandelen voor een bedrag van maximaal €50 miljoen. Op 15 maart 2022 maakte ForFarmers bekend het inkoopprogramma, dat op 2 december 2021 was gestart, uit prudentie tijdelijk op te schorten. In de operationele voortgangsrapportage derde kwartaal 2022 van 1 november meldde ForFarmers dat het inkoopprogramma niet opnieuw zou worden opgestart.

Het huidige inkoopprogramma van eigen aandelen voor maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3.125.000,- loopt nog door. Dit programma startte op 18 april 2023 ten behoeve van het nakomen door ForFarmers van haar verplichtingen onder de (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022. Het inkoopprogramma zal eindigen uiterlijk op 31 december 2023, of zoveel eerder als het programma is voltooid. 

Aan alle voorwaarden om tot intrekking van aandelen te kunnen overgaan zijn voldaan. Het maatschappelijk kapitaal is aangepast in de statuten van ForFarmers, de aankondiging met betrekking tot de voorgenomen intrekking is gedaan en de verklaring van geen verzet is ontvangen van de
Rechtbank. Na intrekking van de 5.935.004 aandelen zal ForFarmers 89.283.817 geplaatste gewone aandelen hebben, waarvan per vandaag 89.082.499 in omloop. De intrekking van betreffende aandelen heeft geen invloed op de stemverhouding of op het aantal dividendgerechtigde aandelen.

Meer informatie over de inkoopprogramma’s is beschikbaar op de website van ForFarmers www.forfarmersgroup.eu.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:
Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations
T: 0031 573 288 194   M: 0031 6 10 94 91 61
E: [email protected]

Over ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector. ForFarmers is met een afzet van circa 9 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00
[email protected], www.forfarmersgroup.eu


TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

ti?nf=MTAwMDgyNzE0NiM0MDE1NzM0NTcjMjAyOTA2NA==
ForFarmers-N-V-.png

Primary Logo

GlobeNewsWire
GlobeNewsWire

GlobeNewswire is een van 's werelds grootste distributienetwerken voor nieuwsbrieven en is gespecialiseerd in de levering van persberichten, financiële informatie en multimedia-inhoud aan media, investeerders en lezers over de hele wereld.