ORANGE
ORANGE
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Paris
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: ORA
ISIN: FR0000133308

Aankondiging van Polygon met betrekking tot de waardering van Orange Belgium

  • 51
Aankondiging van Polygon met betrekking tot de waardering van Orange Belgium

PR Newswire

LONDEN, 17 februari 2021 /PRNewswire/ -- Polygon Global Partners LLP is de vermogensbeheerder van het Polygon European Equity Opportunity Master Fund en bepaalde klantenrekeningen die gezamenlijk 5,29% van het totale aandelenkapitaal van Orange Belgium (Ticker: OBEL) houden.

Zoals vermeld in zijn persbericht van 1 februari 2021, heeft Polygon investeringsbank Ondra aangesteld als zijn financieel adviseur in verband met de aankondiging van Orange SA (zoals op 21 januari 2021 gepubliceerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten – FSMA) van haar voornemen om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod te doen op alle aandelen van Orange België waarvan zij nog niet de eigenaar is.  Ondra heeft een waardering van Orange Belgium uitgevoerd en heeft het resultaat hiervan doorgegeven aan Polygon.

Samengevat heeft Ondra, op basis van de hieronder vermelde aannames, het aandeel Orange Belgium op een standalone basis gewaardeerd op €[32] tot €[36] per aandeel, met de mogelijkheid van een waarde tot €[45] per aandeel in het geval van een gedeeltelijke of volledige tegeldemaking van de telecommunicatietorens van Orange Belgium.

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden heeft Ondra uitsluitend gebruikgemaakt van publiek beschikbare gegevens, inclusief financiële prognoses, als referentiegegevens voor de financiële prestaties van Orange Belgium. Ondra heeft in het bijzonder geen toegang gehad tot vertrouwelijke financiële informatie die door Orange NV of Orange Belgium is opgesteld en heeft geen werkhypotheses besproken met Orange NV of Orange Belgium.

Ondra heeft gebruikgemaakt van een multicriteria-aanpak om de waardeschaal van het aandeel Orange Belgium overeenkomstig marktstandaarden te beoordelen.  Deze benadering omvat diverse waarderingsmethoden, die in hoofdzaak bestaan uit:

(i) marktgebaseerde methoden, zoals verwijzing naar kapitalisatiemultiples van beursgenoteerde bedrijven met een vergelijkbaar bedrijfsmodel, geografische focus, groei- en winstprofiel als Orange Belgium, en verwijzing naar bestaande transactiemultiples in de sector waarin Orange Belgium actief is;

(ii) intrinsieke waardemethodes die zijn gebaseerd op gekapitaliseerde inkomsten, zoals de "discounted cashflow-methode" en de "sum-of-the-parts" (of "break-up value") methode, waarbij bedrijfsonderdelen afzonderlijk worden gewaardeerd.

Naast een "standalone" waardering waarbij het groeiprofiel en het vermogen van Orange Belgium om standalone winst te genereren worden geanalyseerde binnen de huidige grenzen, heeft Ondra ook een beoordeling uitgevoerd van het potentieel voor waardecreatie door de tegeldemaking van geselecteerde Orange Belgium infrastructuuractiva, in het bijzonder zijn telecommunicatietorenportefeuille.

Een kopie van het verslag zal worden toegestuurd aan de raad van bestuur van Orange Belgium en Polygon blijft ter beschikking van de raad van bestuur van Orange Belgium en de directie van Orange SA.

Over Polygon:
Polygon is een globale private investeringsmaatschappij die in 2002 is opgericht en ongeveer $1,4 miljard beheert in verschillende activacategorieën en bedrijven.  Zijn beleggingscapaciteit wordt ondersteund door een robuuste operationele en risico-infrastructuur. Polygon is een onderdeel van het platform voor alternatief vermogensbeheer, TFG Asset Management, van Tetragon Financial Group Limited.

Dit persbericht is uitsluitend uitgegeven ter informatie en vormt geen beleggingsadvies.  Aandeelhouders van Orange Belgium dienen zelf advies in te winnen met betrekking tot het overnamebod van Orange SA.  "De informatie in dit persbericht dient niet te worden geïnterpreteerd als een implicatie dat cliënten van Polygon die momenteel posities aanhouden in Orange Belgium deze posities gedurende een bepaalde periode zullen uitbreiden of behouden, hoewel het hen vrij staat om dit te doen. Polygon behoudt zich voorts het recht voor om de posities van zijn cliënten in Orange Belgium te reduceren."

Neem voor meer informatie contact op met:

Polygon:

Press Inquiries:

Investor Relations
ir@polygoninv.com

Prosek Partners

Pro-tetragon@prosek.com

de Verenigde Staten van Amerika

Andy Merrill and Ryan FitzGibbon
+1 212 279 3115 toest. 216 en 234
Verenigd Koningkrijk

Harriet Sloane

+44 (0) 7771 810 803
 

PR Newswire