APTORUM GROUP LTD.
APTORUM GROUP LTD.
2,25 USD (-2,17%)
Gesloten 15 min. vertraagde - NASDAQ Aandelen
Open: 2,26
Verschil: -0,05
Volume: 455.006
Laag: 2,17
Hoog: 2,29
Hoog - Laag: 0,12
Type: Aandelen
Ticker: APM
ISIN: KYG6096M1069

Aptorum Group prospectus goedgekeurd voor notering op Euronext Parijs

  • 19

Aptorum Group Limited (Nasdaq:APM) (“Aptorum Group”), een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor onvervulde medische behoeften wereldwijd, kondigde vandaag aan dat de Franse regelgevende instantie Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) zijn prospectus goedkeuring nr. 20-352 heeft verleend voor een snelle secundaire notering van zijn gewone aandelen klasse A (de “Aandelen”) in het Professional Compartment van Euronext in Parijs. Het bedrijf heeft geen extra aandelen uitgegeven. De Aandelen worden verhandeld onder het Euronext-tickersymbool "APM" en ISIN-code KYG6096M1069. De handel zal naar verwachting op 24 juli 2020 van start gaan.

De Aptorum Group is van mening dat haar secundaire notering op Euronext Parijs de verdere diversificatie van de beleggersbasis van de Aptorum Group zal ondersteunen en de zichtbaarheid en wereldwijde erkenning van de Aptorum Group zal vergroten. Deze stap is in overeenstemming met de strategie van Aptorum Group voor de Europese Unie.

Ian Huen, oprichter, Chief Executive Officer en Executive Director, gaf het volgende commentaar: “Het verheugt ons te kunnen aankondigen dat we, naast onze huidige notering op Nasdaq, nu ook op Euronext Parijs beschikbaar zijn. Europa blijft, naast de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor toekomstige commercialisering of samenwerkingsplannen voor ontwikkeling van ons therapeutische portfolio. De Europese Unie heeft een bevolking van meer dan 440 miljoen1 en de uitgaven voor gezondheidszorg, die nog altijd stijgen, bedragen 10 procent van het gemiddelde bruto binnenlands product (BBP) per jaar2 . Wij hebben er vertrouwen in dat de notering op Euronext de uitbreiding van onze aanwezigheid zal vergemakkelijken en ook strategisch zal aansluiten bij onze belangrijkste doelmarkten in de Europese Unie.”

Reed Smith LLP treedt op als juridisch adviseur en listing agent van de Aptorum Group. BNP Paribas Securities Services treedt op als trading agent voor de Aptorum-groep.

Over Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) is een farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe therapieën om onvervulde medische behoeften aan te pakken. De huidige geneesmiddelenpijplijn van Aptorum Group omvat indicaties voor weesziekten, infectieziekten en stofwisselingsziekten, waarvan een aantal aangemerkt is om klinisch getest te worden. Aptorum Group introduceert momenteel ook een gezondheidssupplement voor vrouwen, Dioscorea opposita Bioactive Nutraceutical Tablets, dat op de markt wordt gebracht onder de merknaam NativusWell®.

Ga voor meer informatie over het bedrijf naar: www.aptorumgroup.com.

Disclaimer en uitspraken met betrekking tot de toekomst

Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten van Aptorum Group.

Deze aankondiging is een aankondiging en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van 14 juni 2017, zoals gewijzigd door de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 2019/980 van 14 maart 2019 en nr. 2019/979 van 14 maart 2019.

Dit persbericht bevat uitspraken met betrekking tot Aptorum Group Limited en haar toekomstige verwachtingen, plannen en vooruitzichten die 'uitspraken met betrekking tot de toekomst' vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Daarmee kunnen alle hierin opgenomen verklaringen die geen verklaringen van historische feiten zijn, worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst. In sommige gevallen kunt u uitspraken met betrekking tot de toekomst identificeren aan de hand van termen als 'kunnen', 'moeten', 'verwachten', 'plannen', 'anticiperen', 'zouden', 'van plan zijn', 'doel', 'voorzien', 'overwegen', 'geloven', 'schatten', 'voorspellen', 'potentieel' of 'blijven' of het negatieve equivalent van deze termen of andere soortgelijke uitdrukkingen. Aptorum Group heeft deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, die verklaringen bevatten met betrekking tot geprojecteerde tijdlijnen voor het indienen van aanvragen en onderzoeken, grotendeels gebaseerd op haar huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen en trends die volgens haar van invloed kunnen zijn op haar activiteiten, financiële toestand en bedrijfsresultaten. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst gelden alleen op de datum van dit persbericht en zijn onderhevig aan een aantal risico's, onzekerheden en veronderstellingen, waaronder, maar niet beperkt tot, risico's met betrekking tot het aangekondigde management en organisatorische veranderingen, de voortdurende service en beschikbaarheid van belangrijk personeel, het vermogen om de productassortimenten uit te breiden door aanvullende producten aan te bieden voor extra consumentensegmenten, ontwikkelingsresultaten, de verwachte groeistrategieën, verwachte trends en uitdagingen van het bedrijf in zijn activiteiten, en de verwachtingen met betrekking tot en de stabiliteit van de toeleveringsketen van het bedrijf, en de risico's die vollediger worden beschreven in Formulier 20-F van Aptorum Group en andere documenten die Aptorum Group in de toekomst bij de SEC kan indienen en het prospectus, dat op 16 juli 2020 van het Franse Autorité des Marchés Financiers goedkeuring nr. 20-352 heeft ontvangen. Als gevolg hiervan zijn de projecties in dergelijke uitspraken met betrekking tot de toekomst aan verandering onderhevig kunnen zij wezenlijk verschillen van de hierin beschreven projecties. Aptorum Group neemt geen enkele verplichting op zich om enige uitspraken met betrekking tot de toekomst in dit document bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Dit persbericht wordt verstrekt ’as is’ en vormt op geen enkele wijze een toezegging of garantie. We verplichten ons niet tot het bijwerken van de informatie in dit persbericht als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

________________________
1 https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en#:~:text=The%20EU%20covers%20over%204,population%20after%20China%20and%20India.
2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200331-1#:~:text=On%20average%20in%20the%20EU,9.9%25%20of%20GDP%20in%202017.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Business Wire
Business Wire, gekocht door Berkshire Hathaway in 2006, is marktleider op het gebied van commerciële nieuwsdistributie. Wereldwijd vertrouwen duizenden bedrijven op Business Wire voor het distribueren van hun Press releases, wettelijke documenten, foto's en multimedia naar journalisten, financiële experts, investeerders, regelgevende instanties en consumenten.