Oil is the New Oil: Energy Market Analyst Presentation

  • 104
Our Energy Market Analyst Nadia Martin Wiggen held a webinar for our clients on January 25 about the recent climate in the ...
Pareto Securities
Pareto Securities
Pareto Securities er en uavhengig fullservice investeringsbank med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkeder. Våre analytikere dekker de fleste større selskaper i Norge og Sverige. På denne kanalen vil du blant annet finne kommentarer fra våre analytikere, selskapspresentasjoner, intervjuer med selskapsledelsen. Se våre nettsider for mer informasjon om vårt handels- og analysetilbud: https://www.paretosec.no/ Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiko, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre internasjonale nettsider www.paretosec.com.