Central Indicators - Pivot punten : prijs < steun 2 - Netherland Aandelen - Dagelijks

U bekijkt op dit moment Pivot punten : prijs < steun 2 trading signaal betreffende financiële instrumenten op de Netherland Aandelen lijst op tijdframe Dagelijks.

33 trading signalen overeenkomend met uw zoekcriteria

Financieel instrument Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Detecties
ASNOB
ASNU OBLIGATIEFOND 23,930 -0,37%
BOUSSARD GAVAUDAN
BOUSSARD GAVAUDAN 22,000 +0,00%
BRILL KON
BRILL KON 22,000 +0,00%
BSDEF
DEF 87,060 +0,00%
DSM KON
DSM KON 115,750 -2,40%
EHC ORD SHARES
EHC ORD SHARES 9,800 +0,00%
ESG
ESG CORE INVEST 9,800 +0,00%
EUROCASTLE INVEST.
EUROCASTLE INVEST. 7,650 +0,00%
FLE
FL ENTERTAINMENT 8,720 -0,34%
BHND
GP BHND SHA 10,100 +0,00%
HOLLAND COLOURS
HOLLAND COLOURS 114,500 -2,10%
HYDRATEC
HYDRATEC 76,500 +0,00%
INIWA
INTEREFF AL INDIA 1,070 +0,00%
IJAWA
INTEREFF AL JAPAN 1,200 -0,83%
KEMPEN PROFIEL 2
KEMPEN PROFIEL 2 35,960 -0,08%
KEMPEN PROFIEL 4
KEMPEN PROFIEL 4 41,230 -0,15%
KEMPEN PROFIEL 5
KEMPEN PROFIEL 5 44,170 +0,00%
NEW SOURCES ENERGY
NEW SOURCES ENERGY 0,061 +0,00%
NNDM1
NN DYNAMIC MIX FDI 27,120 -0,18%
NNED
NN EUR DEELN FD 26,240 -0,23%
NNEOF
NN EUR OBLIG FD 28,380 -0,18%
NN EUR RENTE FD
NN EUR RENTE FD 12,240 -0,24%
NNFCO
NN FIRSTCLAS OBLIG 18,310 -0,05%
OPT EURORENTE FD
OPT EURORENTE FD 23,780 -0,13%
OPTIMIX INCOM FD C
OPTIMIX INCOM FD C 32,020 -0,12%
ROB TOT RET BDS DH
ROB TOT RET BDS DH 52,140 -0,25%
TCMGF
TCM GL FT HDE 10,800 -0,83%
TETRAGON FIN GRP
TETRAGON FIN GRP 9,500 -0,21%
THUNDERBIRD
THUNDERBIRD 0,051 -1,92%
TFSF
TRI FAIR SHARE FND 37,070 -0,05%

Central Indicators
Over de markt scanning tool : Central Indicators

Central Indicators is een markt scanning tool die automatisch bepaalde signalen detecteert vanuit technische indicatoren.

Automatische detectie en trading signalen in de Central Indicators markt scanning tool: