Central Gaps - Opening Gap UP - Netherland Aandelen - openning

U bekijkt op dit moment Opening Gap UP trading signaal betreffende financiële instrumenten op de Netherland Aandelen lijst op tijdframe openning.


79 trading signalen overeenkomend met uw zoekcriteria

Financieel instrument Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Detecties
AALBERTS NV
AALBERTS NV 42,000 +0,41%
AGHY
AGHY FUND 13,330 +0,15%
ASM INTERNATIONAL
ASM INTERNATIONAL 587,100 +3,10%
ASML HOLDING
ASML HOLDING 917,500 +2,60%
ASN
ASNU AANDELENFONDS 171,580 +0,79%
ASNML
ASNU MILIEU WATER 48,930 +0,68%
ASN5
ASNU SMALL MIDCAPF 48,360 +0,77%
BNP ESG GPS IND FD
BNP ESG GPS IND FD 57,700 +0,93%
ESGNL
BNP ESGNL 236,190 +0,52%
BNP GL IN MF EQ FD
BNP GL IN MF EQ FD 80,740 +1,29%
CARDANO ESG EQ EU
CARDANO ESG EQ EU 31,050 +0,52%
CARDANO EUR CREDIT
CARDANO EUR CREDIT 17,980 +0,22%
CIFIF
CARDANO IFIF 24,250 +0,04%
CARDANO IMP EQ GLO
CARDANO IMP EQ GLO 48,790 +1,67%
ADIAE
CARDANO IND EUROPE 27,150 +0,70%
CARDANO IND GLOBAL
CARDANO IND GLOBAL 51,790 +0,52%
ADIAO
CARDANO INDEX EM 33,810 +0,12%
ADIAN
CARDANO INDEX NA 109,940 +0,66%
CARDANO INDEX RE
CARDANO INDEX RE 24,950 +1,63%
CARDANO MIX DEFENS
CARDANO MIX DEFENS 27,060 +0,56%
CARDANO MIX NEUTRA
CARDANO MIX NEUTRA 28,300 +0,46%
CARDANO MIX OFFENS
CARDANO MIX OFFENS 25,220 +0,64%
COCA-COLAEUROPACIF
COCA-COLAEUROPACIF 63,800 +0,00%
DFIS2
DFIS2 699,670 +0,05%
FUGRO
FUGRO 21,800 +3,81%
GSDZA
GS DUURZAAM AAN FD 69,070 +0,17%
GSDM1
GS DYN MIX FD I 28,100 +0,14%
GSDM2
GS DYN MIX FD II 34,440 +0,26%
GSDM3
GS DYN MIX FD III 39,340 +0,49%
GSDM4
GS DYN MIX FD IV 44,420 +0,61%


Central Gaps
Over de markt scanning tool : Central Gaps

Central Gaps is een markt scanning tool die automatisch bullish of bearish opening gaps detecteert.

Automatische detectie en trading signalen in de Central Gaps markt scanning tool:

Bearish opening

Type : Bearish

Bullish opening

Type : Bullish

Opening Gap DOWN

Type : Bearish

Opening Gap UP

Type : Bullish