FAQ

 • Vad är CentralCharts ?

   

  CentralCharts är ett enkelt, gratis verktyg som tillåter individer och professionella börsmäklare att dela tekniska/grafanalyser på alla finansiella marknader (aktier, index, Forex och varor). Verktyget CentralCharts gör att du kan hålla dig informerad om nya handelsmöjligheter på din marknad/dina marknader genom att följa dina favoritprodukter och/eller börsmäklare. Charts Central betygsystem tillåter börsmäklare att utmärka sig från varandra efter deras aktiviteter, preferenser och kvaliteten på deras analyser.

   

   

   

   

  Verktyget CentralCharts är ett gratisprogram som enkelt kan installeras som tillägg på alla typer av webbsidor. Webbansvariga: Berika det dynamiska innehållet på dina sidor genom att installera tilläggsverktyget CentralCharts!

   

 • Varför bör du bli medlem av CentralCharts ?

 • Varför dela din tekniska analys?

 • Ett RSS-flöde av Centralcharts ?