BRUNEL INTERNAT
BRUNEL INTERNAT
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: BRNL
ISIN: NL0010776944

Brunel International NV: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

  • 226

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden van Brunel International N.V. ('Vennootschap') worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 december 2017 te 17:00 uur ten kantore ten kantore van Brunel International N.V. aan het John M. Keynesplein 33, 1066 EP Amsterdam.

Agenda:

1.         Opening
2.         Voorstel tot benoeming van de heer J.T. (Jilko) Andringa tot lid van de raad van bestuur   (ter beslissing)
3.         Voorstel tot benoeming van de heer J.A. (Jan Arie) van Barneveld tot lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
4.         Rondvraag en sluiting

De agenda met toelichting ligt ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij Brunel International N.V. en is opvraagbaar bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO", telefoonnummer: 020-344 2000, e-mail: [email protected]) en te raadplegen op de website van Brunel International N.V. (www.brunelinternational.net).

Toegang tot de vergadering hebben zij die op 9 november 2017, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") in bezit zijn van aandelen Brunel International N.V. en de wens om de vergadering te bezoeken hebben kenbaar gemaakt.

Aanmelding
Aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, voor zover aan hen het recht tot toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders toekomt, die de vergadering in persoon of door een gevolmachtigde wensen bij te wonen, dienen dit via  www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waar hun aandelen in administratie zijn vanaf 10 november 2017 tot uiterlijk 30 november 2017, 17:00 uur aan ABN AMRO kenbaar te maken. De intermediairs dienen uiterlijk op 1 december 2017 vóór 11.00 uur via  www.abnamro.com/intermediary aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende uiteindelijke houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Via ABN AMRO krijgen de aandeelhouders een registratiebewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering. Toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon van een bewijs van registratie ("Registratiebewijs").

De stem- en vergaderrechten kunnen ook worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Een volmacht en steminstructie kan vanaf 10 november 2017 tot 30 november 2017, 17:00 uur elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn elektronisch een volmacht en steminstructie te verlenen, kunnen aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uiterlijk tot 30 november 2017,17:00 uur een schriftelijke volmacht ten kantore van de Vennootschap deponeren. De gevolmachtigde dient het Registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Voor toelating tot de vergadering kan men worden verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Amsterdam, 2 oktober 2017
De Raad van Bestuur


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Brunel International NV via Globenewswire

GlobeNewsWire Europe
GlobeNewsWire Europe

GlobeNewswire Europe, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.