FORFARMERS
FORFARMERS
- EUR (-)
- 15 min. vertraagde - Euronext Amsterdam
Open: -
Verschil: -
Volume: -
Laag: -
Hoog: -
Hoog - Laag: -
Type: Aandelen
Ticker: FFARM
ISIN: NL0011832811

ForFarmers versterkt positie in pluimveesector door overname De Hoop Mengvoeders

  • 45

Lochem, 19 oktober 2020                   

ForFarmers versterkt positie in pluimveesector door overname De Hoop Mengvoeders
Samenvoeging ForFarmers en De Hoop Mengvoeders creëert leidende positie in de vleeskuikenmarkt in Nederland, België en West-Duitsland

ForFarmers is met De Hoop Mengvoeders (De Hoop) overeengekomen samen verder te gaan. Beide ondernemingen zien voor de pluimveeketen veel meerwaarde in één krachtige, internationale organisatie, waar voerkwaliteit en advies aan pluimveehouders centraal staan. Consumenten vinden het immers steeds belangrijker te weten waar voeding vandaan komt en de vraag naar kwalitatieve en duurzaam geproduceerde voeding neemt toe. Dit leidt vooral in de vleespluimveeketen tot meer strategische samenwerkingen. De overname van De Hoop door ForFarmers dient in dit licht te worden gezien.

In 2019 zette De Hoop 322.000 ton pluimveevoeders af, vrijwel volledig in de vleeskuikensector. Daarmee werd €110 miljoen omzet gegenereerd. Circa 80% van het geproduceerde volume wordt in Nederland afgezet. De overige 20% volume wordt vanuit Nederland in België en West-Duitsland verkocht. Het bedrijf heeft 52 medewerkers en de productie vindt plaats in de moderne fabriek in Zelhem (Gelderland).

Kwaliteit van voer en advies staan voorop
Pieter Wolleswinkel, Directeur ForFarmers Nederland, zegt: “We zijn bijzonder verheugd over de samenvoeging met De Hoop, waar kwaliteit van voeders en advies ook zo nadrukkelijk in het vaandel staan. Deze combinatie zorgt voor een sterke propositie naar alle belanghebbenden en past volledig in onze onlangs aangekondigde Build to Grow 2025 strategie.”


Gert-Jan Buunk, directeur en eigenaar van De Hoop, stelt: “De beslissing om ons aan te sluiten bij ForFarmers is toekomstgericht en vooral genomen in het belang van onze medewerkers en klanten. In onze lange historie hebben we altijd klanten aan ons willen binden door hen het beste voer en het beste advies te bieden. Wij vinden in ForFarmers de partij met eenzelfde bedrijfsfilosofie en klantbenadering.”

Krachten bundelen onder de naam ForFarmers-De Hoop
ForFarmers neemt van De Hoop de aandelen over voor de mengvoer- en de transportactiviteiten, inclusief de fabriek met aanpalend onroerend goed. De voltooiing van de transactie, die afhankelijk is van de goedkeuring van de Nederlandse en Duitse mededingingsautoriteiten, wordt verwacht plaats te vinden in het eerste kwartaal van 2021. Financiële details over de transactie worden op dit moment niet prijsgegeven.


Gert-Jan Buunk zal samen met Michiel Schreurs, directeur pluimvee ForFarmers Nederland, de nieuwe combinatie gaan leiden, die de naam ForFarmers-De Hoop zal dragen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations ForFarmers
T: 0031 573 288 000   M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Over ForFarmers N.V.
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van 10,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.600 medewerkers. De omzet bedroeg in 2019 circa € 2,5 miljard.
ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu


Over De Hoop Mengvoeders
De Hoop is een innovatief familiebedrijf, dat werd opgericht in 1906. Inmiddels staat de vierde generatie Buunk mede aan het roer en strekt het werkgebied zich uit tot voorbij de Nederlandse landsgrenzen. De Hoop produceert ruim 300.000 ton voeders in de moderne voerfabriek in Zelhem, die maatwerk per afnemer kan leveren. Sinds 2006 legt De Hoop zich volledig toe op de pluimveesector.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Primary Logo

GlobeNewsWire

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.