V LANSCHOT KEMPEN
V LANSCHOT KEMPEN
- EUR (-)
- 15-min zeitverzögert - Euronext Amsterdam
Eröffnung: -
Veränderung: -
Volumen: -
Tief: -
Hoch: -
Hoch - Tief: -
Typ: Aktien
Ticker: VLK
ISIN: NL0000302636

Van Lanschot Kempen kondigt een ‘consent solicitation’ aan voor uitstaande covered bonds onder het € 5 miljard Conditional Pass-Through Covered Bond-programma

  • 89

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 11 september 2023

Van Lanschot Kempen heeft kennis gegeven van een bijeenkomst waarin om instemming zal worden verzocht (‘consent solicitation’) voor de overdracht van de uitstaande gedekte obligaties onder het Conditional Pass-Through Covered Bond-programma naar het Soft Bullet Covered Bond-programma van dezelfde omvang.

Wijzigingsvoorstel
Het doel van de ‘consent solicitation’ is dat de volledige uitstaande serie van het Conditional Pass-Through Covered Bond-programma wordt overgeheveld naar het Soft Bullet Covered Bond-programma.

Bij de uitvoering krijgen de voorgestelde wijzigingen hun beslag in de vorm van de vervanging van de garantiegever van het Conditional Pass-Through Covered Bond-programma door die van het Soft Bullet Covered Bond-programma en van de aanpassing en/of vervanging van de definitieve voorwaarden van het Conditional Pass-Through Covered Bonds-programma door die van het Soft Bullet Covered Bond-programma. De Conditional Pass-Through Covered Bonds worden dan Soft Bullet Covered Bonds.

Van Lanschot Kempen heeft een ‘consent solicitation memorandum’ opgesteld met daarin de voorwaarden van dit verzoek tot instemming. Dit document is beschikbaar voor houders van de gedekte obligaties via de website van Kroll: https://deals.is.kroll.com/vanlanschotkempen.

Overwegingen
Het € 5 miljard Soft Bullet Covered Bond-programma van Van Lanschot Kempen is in maart 2022 opgericht naast het al bestaande Conditional Pass-Through Covered Bond-programma van dezelfde omvang. Dat laatste programma ging in 2015 van start. Van Lanschot Kempen streeft ernaar de operationele last en de operationele kosten van het tegelijkertijd onderhouden van twee aparte programma’s voor gedekte obligaties te verlagen, omdat alleen het Soft Bullet Covered Bond-programma voor toekomstige uitgiften zal worden gebruikt. Indien het verzoek tot instemming wordt gehonoreerd, zullen er in het kader van het Conditional-Pass Through-programma geen gedekte obligaties meer uitstaan. Dat programma kan dan vervolgens worden beëindigd.

Media Relations        T +31 20 354 45 85        [email protected]
Investor Relations    T +31 20 354 45 90        [email protected]

Over Van Lanschot Kempen NV
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014

Bijlage

ti?nf=MTAwMDgzODkzMCM0MDE2MDc0OTEjMjAwMTIxMA==
Van-Lanschot-Kempen-NV.png

Primary Logo

GlobeNewsWire
GlobeNewsWire

GlobeNewswire ist eines der weltweit größten Nachrichtennetzwerke, das sich auf die Verbreitung von Pressemitteilungen, Finanzinformationen und Multimedia-Inhalten an Medien, Investoren und Leser weltweit spezialisiert hat.