Quotazioni in tempo reale di US NASDAQ Azioni

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di US NASDAQ Azioni.

Strumenti Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
(IGM BIOSCIENCES INC.) 24 - 18 25 18 1.751.314 - -
1-800 FLOWERS.COM INC. 14,41 -2,37% 14,66 14,75 14,21 263.704 - - IA
10X GENOMICS INC. 62,00 +9,19% 56,85 62,27 55,65 1.590.198 - -
111 INC. ADS 4,74 +6,76% 4,41 4,87 4,32 21.951 - - IA
1347 PROPERTY INSURANCE HLD. 4,74 +0,21% 4,74 4,74 4,74 200 - - IA
1347 PROPERTY INSURANCE HLD. 25,14 -0,63% 25,27 25,27 25,07 801 - - IA
180 DEGREE CAPITAL 2,16 +0,47% 2,14 2,19 2,14 6.065 - - IA
1895 BANCORP OF WISCONSIN INC. 9,45 -2,17% 9,45 9,45 9,45 373 - - IA
1ST CONSTITUTION BANCORP (NJ) 18,28 -3,08% 18,98 18,98 16,72 16.303 - - IA
1ST SOURCE CORP. 47,47 -0,34% 47,54 47,75 46,96 48.276 - - IA
21VIANET GROUP INC. ADS 8,42 -2,55% 8,67 8,67 8,34 114.619 - - IA
2U INC. 17,90 -8,72% 19,43 19,66 17,62 1.955.197 - - IA
360 FINANCE INC. ADS 9,50 -1,45% 9,46 9,80 9,46 187.833 - - IA
51JOB INC. ADS 73,86 -0,15% 73,51 74,49 72,41 81.694 - - IA
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP 9,93 -0,50% 9,97 9,97 9,93 18.250 - -
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP RIGHT 0,43 +16,22% 0,40 0,43 0,40 200 - -
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 10,55 +0,00% 10,55 10,55 10,55 120 - -
9F INC. ADS 10,90 -2,85% 11,27 11,27 10,78 42.750 - -
A-MARK PRECIOUS METALS INC. 11,50 -5,35% 12,15 12,15 11,32 7.190 - - IA
AAON INC. 50,30 -1,64% 51,16 51,17 50,00 142.800 - - IA
ABEONA THERAPEUTICS INC. 3,20 +9,59% 2,92 3,29 2,89 900.708 - - IA
ABILITY INC. 0,618 +3,00% 0,603 0,619 0,597 14.729 - - IA
ABIOMED INC. 190,67 +0,07% 190,06 191,37 187,23 287.782 - - IA
ABRAXAS PETROLEUM 0,611 -1,29% 0,600 0,632 0,590 810.136 - - IA
AC IMMUNE SA 5,20 -2,80% 5,32 5,41 5,16 26.173 - - IA
ACACIA COMMUNICATIONS INC. 64,51 -0,22% 64,62 64,85 64,23 164.668 - - IA
ACACIA RESEARCH 2,67 -2,55% 2,75 2,75 2,67 93.522 - - IA
ACADIA HEALTHCARE CO. 32,29 +0,94% 32,35 32,96 31,90 1.293.457 - - IA
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. 42,16 -1,03% 40,65 42,58 40,03 6.115.498 - - IA
ACAMAR PARTNERS ACQUISITION 9,90 +0,20% 9,90 9,90 9,90 1.012 - -