Quotazioni in tempo reale di US NASDAQ Azioni

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di US NASDAQ Azioni.

Strumenti Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
(AGBA ACQUISITION) - +0,00% - - - - - -
(AGBA ACQUISITION) - +0,00% - - - - - -
(NEUBASE THERAPEUTICS INC.) 5 +1,98% 5 5 4 268.176 - -
(BEYOND AIR INC.) 6 +3,16% 6 6 6 9.416 - -
(GX ACQUISITON CORP.) - +0,00% - - - - - -
1-800 FLOWERS.COM INC. 19,68 +2,71% 19,17 19,72 19,02 398.623 - - IA
111 INC. ADS 4,85 -2,81% 4,96 5,07 4,85 37.475 - - IA
1347 PROPERTY INSURANCE HOLDINGS 5,28 +6,67% 5,41 5,41 5,28 709 - - IA
1347 PROPERTY INSURANCE HOLDINGS 25,36 +0,92% 25,24 25,36 25,17 1.050 - - IA
180 DEGREE CAPITAL 1,95 +0,00% 1,96 1,98 1,93 5.678 - - IA
1895 BANCORP OF WISCONSIN INC. 9,10 -1,19% 9,10 9,10 9,10 101 - - IA
1ST CONSTITUTION BANCORP (NJ) 18,29 -0,22% 18,22 18,29 17,98 6.217 - - IA
1ST SOURCE CORP. 44,72 -0,60% 44,98 45,16 44,37 44.449 - - IA
21VIANET GROUP INC. ADS 7,58 -2,32% 7,78 7,81 7,58 128.517 - - IA
2U INC. 38,59 -0,95% 38,86 38,92 38,17 520.911 - - IA
360 FINANCE INC. ADS 11,17 +2,01% 10,91 11,30 10,84 857.525 - - IA
51JOB INC. ADS 78,71 +2,17% 77,44 79,05 76,86 114.166 - - IA
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP 9,94 +0,20% 9,92 9,96 9,92 50.251 - -
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP RIGHT 0,47 -9,62% 0,45 0,47 0,45 20.600 - -
8I ENTERPRISES ACQUISITION CORP UNIT 10,64 +0,66% 10,63 10,64 10,63 327 - -
A-MARK PRECIOUS METALS INC. 12,24 +1,58% 12,05 12,24 12,05 1.921 - - IA
AAON INC. 50,66 +0,58% 50,39 50,97 49,48 149.992 - - IA
ABEONA THERAPEUTICS INC. 3,99 -5,45% 4,25 4,26 3,97 716.717 - - IA
ABILITY INC. 0,905 -1,63% 0,891 0,923 0,888 10.713 - - IA
ABIOMED INC. 253,75 -2,62% 261,88 261,99 253,40 378.546 - - IA
ABRAXAS PETROLEUM 0,97 -3,96% 1,01 1,03 0,95 801.321 - - IA
AC IMMUNE SA 5,58 +1,27% 5,52 5,87 5,52 77.773 - - IA
ACACIA COMMUNICATIONS INC. 64,64 +0,12% 64,50 64,72 64,31 1.516.877 - - IA
ACACIA RESEARCH 2,82 +0,71% 2,79 2,85 2,79 48.704 - - IA
ACADIA HEALTHCARE CO. 32,76 -1,74% 33,29 33,51 32,72 579.428 - - IA