Quotazioni in tempo reale di US NASDAQ Azioni - Capitale scambiato

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di US NASDAQ Azioni - Capitale scambiato - Ordine decrescente.

Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
BRIGHTHOUSE FINANCIAL 27,22 +0,52% 27,14 27,31 26,96 27.818 - - IA
INTEC PHARMA 0,24 -4,00% 0,25 0,26 0,24 1.166.747 - - IA
TG THERAPEUTICS INC. 29,48 -2,35% 30,33 30,58 29,11 1.044.018 - - IA
KAMADA 8,41 +5,79% 8,80 8,85 8,25 542.065 - - IA
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC. 9,11 -1,30% 9,02 9,46 9,02 12.838 - - IA
TIPTREE INC. 5,21 -0,57% 5,24 5,30 5,20 56.766 - - IA
MITEK SYSTEMS INC. 12,84 -0,47% 13,03 13,28 12,78 508.178 - - IA
EL POLLO LOCO HLD. 16,97 -2,02% 17,45 17,72 16,93 132.051 - - IA
U S CONCRETE INC. 33,49 -1,01% 34,02 34,38 32,95 199.370 - - IA
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L.P. L.L.C. 1,35 -1,46% 1,37 1,37 1,32 30.458 - - IA
XCEL BRANDS INC 0,99 +5,32% 0,96 1,00 0,87 241.248 - - IA
KINDRED BIOSCIENCES INC. 4,15 -3,26% 4,31 4,37 4,08 180.513 - - IA
GORES HLD. 10,33 +0,00% 10,16 10,33 10,01 3.898 - - IA
HOMESTREET INC. 29,51 -0,54% 30,00 30,00 29,48 59.022 - - IA
SYNACOR INC. 1,51 -1,95% 1,55 1,57 1,50 15.980 - - IA
ADAMIS PHARMACEUTICALS 0,87 -5,43% 0,93 0,94 0,86 3.539.707 - - IA
TRACON PHARMACEUTICALS INC. 5,07 -1,17% 5,12 5,24 4,85 271.546 - - IA
CELLULAR BIOMEDICINE GROUP 18,38 +0,05% 18,35 18,42 18,32 39.916 - - IA
ARDELYX INC. 5,49 -4,02% 5,62 5,67 5,43 347.278 - - IA
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC. 11,56 -6,24% 12,52 12,52 11,48 809.577 - - IA
NOVANTA INC. 113,24 -1,52% 115,68 115,87 112,96 72.438 - - IA
FOX FACTORY HOLDING 85,73 -1,70% 87,71 89,20 85,49 221.123 - - IA
BRIGHTCOVE INC. 11,99 +1,44% 11,80 12,13 11,80 166.325 - - IA
CLEANSPARK INC. 9,26 -4,73% 9,79 9,85 9,20 1.460.073 - - IA
ZOGENIX INC. 20,18 -1,08% 20,67 20,85 20,06 710.379 - - IA
EGAIN CORP. 18,97 +9,40% 17,34 19,72 17,33 878.113 - - IA
SPARK ENERGY INC. 8,87 +3,62% 8,65 9,07 8,65 152.288 - - IA
QAD INC. 43,87 -0,75% 44,87 45,16 43,73 22.751 - - IA
UNION BANKSHARES INC. 24,23 +1,21% 23,91 24,40 23,45 9.389 - - IA
CIDARA THERAPEUTICS INC. 2,96 -3,90% 3,10 3,15 2,94 56.044 - - IA