Trader Ranking - Analyses - Total - Italian - descending

Period : Day | Week | Month | Total

Traders 30 Followers Analyses Analysis Votes
1 Romia Romia AI 0 8354 8474
2 squalobianco squalobianco 24 679 4244
3 broggiclaudio broggiclaudio 3 54 446
4 Alessandro Moretti Alessandro Moretti 5 25 146
5 Bruno IT Bruno IT 5 20 16
6 Giuseppe Cericola Giuseppe Cericola 8 20 17
7 Mattia Pilati Mattia Pilati 3 16 109
8 Pinus85 Pinus85 2 12 49
9 Guido Guido 2 11 23
10 Vincent IT Vincent IT 1 8 10
11 Agente_Smith Agente_Smith 0 8 26
12 exodusa exodusa 2 7 50
13 massjmj massjmj 0 7 43
14 Trader IT Trader IT 3 7 1
15 InvestorSmile InvestorSmile 0 6 13
16 GioBru GioBru 1 5 12
17 salvatoresss salvatoresss 1 4 16
18 Nexit Advisors Nexit Advisors 0 4 6
19 Robin1967 Robin1967 0 3 24
20 Arduino Schenato Arduino Schenato 2 3 10
21 nikobale nikobale 0 3 3
22 gada13 gada13 0 3 6
23 Mirco Mirco 0 3 13
24 AR Trading AR Trading 0 2 5
25 davidefucarino davidefucarino 0 2 3
26 bubino451 bubino451 0 2 7
27 Dawnmaker95 Dawnmaker95 0 1 0
28 AnnaCharts AnnaCharts 0 1 1
29 dbinvestingfx dbinvestingfx 0 1 0
30 Trader italiano Trader italiano 0 1 1